Door alle veranderingen in de maatschappij wordt het op veel vlakken uitdagender voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) om mee te doen. Denk bijvoorbeeld aan alle praktische zaken die we allemaal online kunnen regelen, met als gevolg dat steeds meer kantoren sluiten. Ook het bellen naar instanties kan lastig zijn wanneer er een lang keuzemenu wordt aangeboden.

 

Deze ‘gemakkelijke’ oplossingen zijn niet altijd even behulpzaam voor iemand met een LVB. Het filteren van informatie op websites of het onthouden van een keuzemenu zijn dingen die erg lastig kunnen zijn. Hierdoor kan  stress en frustratie ontstaan en op den duur na langdurige faalervaringen bijvoorbeeld psychische problemen. Maar ook moeilijke brieven en inlogschermen van overheden of bedrijven kunnen tot gevolg hebben dat bijvoorbeeld rekeningen niet betaald worden en uiteindelijk schulden ontstaan. Kortom, ‘gewoon’ meedoen is voor mensen met een LVB soms een behoorlijke dagelijkse uitdaging.

 

Dat laat de Participatiemonitor van het Nivel dan ook zien. Het Nivel is in 2006 begonnen met de Participatiemonitor om de ontwikkelingen met betrekking tot participatie van onder andere mensen met een verstandelijke beperking te volgen. Hierin wordt niet alleen aandacht besteed aan het hebben van bijvoorbeeld (on)betaald werk, maar ook aan vrijetijdsbesteding en sociale contacten. Dit figuur laat zien dat meedoen lang niet altijd vanzelfsprekend is voor mensen met een LVB.

Bron: Nivel (2018). Participatiemonitor 2008 – 2016: Deelname aan de samenleving van mensen met een beperking en ouders. Utrecht

Onder 265 mensen met een LVB (IQ <70-75) is in 2016 een vragenlijst afgenomen om de participatie in kaart te brengen[1]:

participatie LVB

 

[1] De respondenten zijn benaderd vanuit het Panel Samen Leven. In 2018 en 2020 is er een update geweest van de cijfers, echter er is in deze publicaties geen onderscheid gemaakt tussen mensen met een matig verstandelijke beperking en mensen met een licht verstandelijke beperking.