Pagina over zo thuis mogelijk opgroeien

Pagina over zo thuis mogelijk opgroeien

Een veilige, steunende en vertrouwde omgeving gun je ieder kind. Ook jeugdigen met een LVB moeten zo thuis als mogelijk op kunnen groeien. Vanwege de soms complexe problematiek waar deze jeugdigen en gezinnen mee te maken hebben, kan dit extra expertise vragen.Er is vaker een hulpvraag dan bij gezinnen waar deze beperking geen rol speelt. Dit komt onder andere door het beperktere aanpassings- en leervermogen van de jeugdige (en mogelijk

Read More

LVB en grensoverschrijdend gedrag

LVB en grensoverschrijdend gedrag

Hebben jongeren met een LVB vaker te maken met grensoverschrijdend gedrag? Het antwoord is helaas ja, vaker dan jongeren zonder deze beperking. Als slachtoffer, omdat ze bijvoorbeeld moeite hebben met het aangeven van grenzen of gedrag verkeerd interpreteren. En ook als dader, bijvoorbeeld door een gebrekkige impulscontrole waardoor zij bij iemand anders over de grens kunnen gaan. Iets om rekening mee te houden als je met jeugdigen werkt. De Augeo

Read More

Je ziet het niet, dus leer het zien!

Je ziet het niet, dus leer het zien!

Ondersteun jij als professional jeugdigen of volwassenen in het sociaal domein, het onderwijs, bij politie of justitie of een financiële instelling? Dan werk je misschien zonder dat je het doorhebt met iemand met een LVB. Want een LVB is een niet zichtbare beperking.Wel merk je dat iemand niet meekomt, anders reageert dan verwacht. Je hebt een ‘niet pluis gevoel’ en misschien denk je wel dat er sprake is van onwil

Read More

Tijdschrift

Tijdschrift

De najaarseditie 2022 van ons tijdschrift LVB Onderzoek en Praktijk met peer reviewed artikelen over actueel onderzoek, interviews en columns staat online.Download het hele nummer of de losse artikelen hier

Samenwerken aan de weg naar het liéfst thuis

Samenwerken aan de weg naar het liéfst thuis

Binnen de jeugdhulp wordt koers gezet richting zo thuis mogelijk opgroeien. Dat vraagt om meer trauma-geïnformeerde systeemhulp, bij voorkeur (intensief) ambulant. Ook voor jeugdigen en/of ouders met een LVB. Deze tool bestaat uit vier praktische overzichten met thema’s die helpen het gesprek aan te gaan over de obstakels die professionals hierbij in de praktijk tegenkomen en biedt oplossingen. De tool is gebaseerd op kleinschalig onderzoek, hier kun je meer over

Read More

Betrek mij gewoon

Betrek mij gewoon

Onbevooroordeeld luisteren naar het levensverhaal van een jeugdige, met aandacht voor schijnbaar onbeduidende details, lijkt helend voor zowel jongeren als ouders. Jongeren, ouders en hulpverleners krijgen een beter beeld van wat er gebeurd is en meer begrip voor elkaar. Jongeren en ouders krijgen erkenning dat ze het moeilijk hebben (gehad) en soms is er ook erkenning van ouders naar hun kinderen. Dat blijkt uit Betrek mij gewoon: een rapport met

Read More

Platform Integrale Specialistische Jeugdhulp

Platform Integrale Specialistische Jeugdhulp

Praten over de praktijk van samen kwetsbare gezinnen helpen was nog nooit zo eenvoudig! Op het Platform integrale specialistische jeugdhulp helpen professionals elkaar met vragen, casuïstiek en dilemma’s. Het Landelijk Kenniscentrum LVB, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Nederlands Jeugdinstituut werken hier samen aan het ondersteunen van kennisontwikkeling in de specialistische jeugdhulp. Het platform combineert Gluren bij de buren en Platform ISJ met de mogelijkheden van 1SociaalDomein, een landelijk platform waar

Read More

Nu online: Toolkit Blik op LVB

Nu online: Toolkit Blik op LVB

Het blik met tools is open! Download gratis handvatten om prettig en met meer resultaat te werken met jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Het zijn toegankelijke tools voor iedere (jeugd)professional in het sociaal domein, onderwijs, zorg, de financiële sector en de strafrechtketen

Basisboek LVB

Basisboek LVB

Het boek richt zich op sociaal werkers die met mensen met een LVB te maken krijgen in zowel de LVB-zorg, als in andere domeinen.Vanuit de wetenschap en de praktijk hebben veel auteurs een bijdrage geleverd om een breed beeld te schetsen van de problemen waar mensen met een LVB tegenaan kunnen lopen in verschillende levensdomeinen en -fasen, en de manieren waarop de sociaal werker hen hierbij kan ondersteunen. Klik hier voor

Read More