Vroegsignalering van een LVB

Het Landelijk Kenniscentrum LVB en de VOBC hebben een folder gemaakt ‘Herkenning en vroegsignalering van een licht verstandelijke beperking (LVB) en zwakbegaafdheid bij kinderen en (jong)volwassenen’.

In de folder staan de publicaties vermeld die in de afgelopen periode zijn verschenen rond het thema herkenning en vroegsignalering LVB:

  • Publicatie: Jeugdigen en (jong)volwassenen met een LVB
  • Handreiking (vroeg)signalering van een licht verstandelijke beperking (LVB) en zwakbegaafdheid
  • Trainingsopzet (Vroeg)signalering LVB
  • Publicatie: LVB? Daar kun je wat mee! Handreiking voor het werken met kinderen met Licht Verstandelijke Beperkingen in het basisonderwijs en thuis

Het materiaal is bedoeld om professionals in het brede sociale domein te helpen om mensen met een LVB of zwakbegaafdheid beter te herkennen. Het kan ook gebruikt worden in de contacten met bijvoorbeeld gemeenten.

Download ‘Herkenning en vroegsignalering van een licht verstandelijke beperking (LVB) en zwakbegaafdheid bij kinderen en (jong)volwassenen’.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl