Handreiking voor het werken met kinderen met LVB in het basisonderwijs en thuis

Gratis

Deze publicatie is een hulpmiddel voor leerkrachten en diagnostici in het basisonderwijs om kinderen in groep 5-8 met LVB, of functioneren op dat niveau, zo vroeg mogelijk op te sporen en hen vervolgens passende ondersteuning te bieden.

Handreiking LVB? Daar kun je wat mee!

DOWNLOADEN

SAF - Schaal Adaptief Functioneren versie 2020

DOWNLOADEN