Handreiking voor het werken met kinderen met LVB in het basisonderwijs en thuis

Gratis

Deze publicatie is een hulpmiddel voor leerkrachten en diagnostici in het basisonderwijs om kinderen in groep 5-8 met LVB, of functioneren op dat niveau, zo vroeg mogelijk op te sporen en hen vervolgens passende ondersteuning te bieden.

Handreiking LVB? Daar kun je wat mee!

DOWNLOADEN

De Schaal Adaptief Functioneren (SAF): afname-instructie en vragenlijst

DOWNLOADEN