Webinar: LVB in een gezin, wat vraagt dat van de jeugdgezondheidszorg?

Webinar: Dinsdag 26 maart van 16:00 tot 17:00 uur. Voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) is gezond opgroeien en optimaal ontwikkelen vaak ingewikkelder dan voor jeugdigen zonder deze beperking. Zij en hun ouders hebben hier vaker ondersteuning bij nodig. De kans is groot dat jij als professional in de jeugdgezondheidszorg ook werkt met jeugdigen […]

Kind van ouder(s) met een VB

In Nederland groeien meer dan 20.000 kinderen op bij tenminste één ouder met een verstandelijke beperking. De kans dat kinderen van ouders met een (licht) verstandelijke beperking (KOVB) zelf problemen ontwikkelen is groot. Uit gesprekken met (volwassen) kinderen blijkt dat zij vaak geen passende hulp en ondersteuning krijgen en dat zij er juist wél veel […]

Deelsessie Jeugd in Onderzoek

𝗕𝗲𝘀𝘁𝗮𝗮𝗻𝘀𝘇𝗲𝗸𝗲𝗿𝗵𝗲𝗶𝗱 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗲𝗹𝗸 𝗴𝗲𝘇𝗶𝗻, 𝗲𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝗲𝘃𝗲 𝗼𝗽𝗴𝗮𝘃𝗲, dat is het onderwerp van Jeugd in Onderzoek 2024. Dien jij een voorstel voor een deelsessie in? 👍Dat is mogelijk tot en met maandag 1 april 2024. Genoeg inkomen, een betaalbaar huis, gezond en betaalbaar eten, kansen op de arbeidsmarkt en toegang tot onderwijs en zorg. Bestaanszekerheid geeft […]

Dossier LVB

De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) vindt het belangrijk om met ons te werken aan professionalisering door het vergroten van kennis over een LVB. Daarom staat er nu een dossier op de website van BPSW, voor iedereen die meer wil weten over het effectief ondersteunen van mensen met een LVB.   De BPSW […]

Zie jij het, die LVB? nu ook op VGN academie

Onze toegankelijke e-learning, gebaseerd op wetenschappelijke en praktijkkennis, is op steeds meer plekken te vinden! Een nieuwe samenwerking met de VGN academie maakt onze e-learning nu ook eenvoudig beschikbaar voor professionals in de gehandicaptenzorg. Belangrijk, want herkenning en handelingsperspectief bepalen de effectiviteit van het contact met mensen met een LVB. Deze modules zijn nu integraal […]

Factsheet LVB & GGZ

Download hem nu! De GGZ heeft een blinde vlek: LVB. In de specialistische GGZ heeft circa 40% van de patiënten vermoedelijk een LVB. Binnen de intensieve behandeling of long-stay afdeling is dit ruimt 60%. Dit blijkt uit het proefschrift ‘A blind spot’ van Jeanet Nieuwenhuis, psychiater en senior onderzoeker bij GGNet. Deze en meer cijfers […]

Najaarsnummer Tijdschrift

Het Najaarsnummer van ons tijdschrift LVB Onderzoek & Praktijk is verschenen! Lees de artikelen gratis op onze tijdschriftpagina. In dit najaarsnummer:David Gast en zijn zes collega’s hebben een focusgroeponderzoek uitgevoerd naar de acceptatie van voedingssupplementen binnen de zorg voor mensen met een LVB. Elin Kroes en Annematt D’Escury-Koenigs beschrijven in hun artikel de uitdagingen waar […]

LVB in het onderwijs

Soms is het niet (meteen) duidelijk wat de leer- en/of gedragsproblemen van een leerling veroorzaakt. Het is goed om dan rekening te houden met een mogelijke LVB. 𝗟𝗲𝗲𝗿𝗹𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝗺𝗲𝘁 𝗲𝗲𝗻 𝗹𝗶𝗰𝗵𝘁 𝘃𝗲𝗿𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸𝗲 𝗯𝗲𝗽𝗲𝗿𝗸𝗶𝗻𝗴 𝗹𝗼𝗽𝗲𝗻 𝘃𝗮𝗮𝗸 𝗼𝗽 𝗵𝘂𝗻 𝘁𝗲𝗻𝗲𝗻.In november verscheen het artikel : Optimale ontwikkeling binnen de eigen mogelijkheden. Hierin legt onze collega Camilla Verschoore uit hoe […]

Toolbox Wijkteams werken met jeugd

De online toolbox is met herziene tools en look naar een nieuwe plek verhuisd. Wijkteamswerkenmetjeugd.nl Hier vind je als wijkteammedewerker tools die jou ondersteunen in je werk met individuen en gezinnen. Bezoek de toolbox en ontdek handige handreikingen, screeninglijsten, gesprekstechnieken, tips en meer. Het Landelijk Kenniscentrum LVB, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, en de advies- en onderzoeksbureaus VanMontfoort en PI […]