Search
Close this search box.

Nieuwe tool: De overgang naar volwassenheid

Een overzicht van tools voor professionals die werken met jongeren met en zonder een LVB. De periode rond 18 jaar brengt veranderingen die invloed hebben op verschillende leefdomeinen. Dat vraagt voor veel jongeren met én zonder een LVB om wat extra ondersteuning. In dit overzicht staan tools die je daar als zorgprofessional bij kunt gebruiken.Ze […]

Nieuwe deelnemer

Met de verwelkoming van onze nieuwe deelnemer MST-Nederland/België breiden we ons netwerk verder uit. MST-Nederland/België is een opleidings- en kwaliteitscentrum voor innovatieve gezinsbehandelingen. Onder andere MST-ID, een gespecialiseerde vorm van Multisysteem Therapie voor ouder(s) en/of jongeren met een LVB. Deze behandeling is gericht op jongeren tussen 10 en 19 jaar met ernstige gedragsproblemen. MST-ID is […]

Aanmelden voor Jeugd in Onderzoek

Het programma van Jeugd in Onderzoek op 26 september 2024 is bekend. Met o.a. keynote-speakers Eric Steegers, Hoogleraar en afdelingshoofd Verloskunde en Gynaecologie en Louise Elffers, bijzonder hoogleraar Kansengelijkheid in het Onderwijs. En meer dan 80 onderzoekers en professionals die op deze dag een deelsessie verzorgen. Het thema van dit jaar is ‘bestaanszekerheid voor elk […]

Lunchsessie Wijkteams Werken met Jeugd

18 juni 2024 – 12:00 – 12:30 . Hoe kan je als wijkteammedewerker praktisch informatie ordenen? De tool ‘Het Vierluik’ kan je hierbij helpen. Het helpt huishoudens, netwerken en sociaal werkers op een eenvoudige wijze ordening aan te brengen van de zorgpunten, belemmeringen, kansen en beschermpunten en zet aan tot acties die nodig zijn om […]

Voorjaarsnummer Tijdschrift LVB Onderzoek & Praktijk

▶️Het voorjaarsnummer van ons tijdschrift LVB Onderzoek & Praktijk is gepubliceerd. Tweemaal per jaar brengen we je nieuwe inzichten en ervaringen op het gebied van werken met cliënten met LVB problematiek. Ook in dit nummer valt weer veel te ontdekken: Het complete nummer en de losse artikelen lees je hier

Nieuwe Handreiking Passende Transitiezorg

De overgangsfase van jongere naar volwassene is lastig. Zeker als je een LVB én psychische problemen of gedragsproblemen hebt en de overstap naar volwassenzorg moet maken. Goede transitiezorg is daarbij belangrijk. Hoe kan je als professional de zorg goed laten aansluiten op de behoeften van deze jongeren? De nieuwe handreiking van Academische Werkplaats Kajak ‘Passende […]

Samenwerken rondom seksuele en criminele uitbuiting van kwetsbare jongeren

20 juni – 16:00 tot 17:00 uur. Op basis van een herziene handreiking krijg je tips voor een goede samenwerking tussen zorgprofessionals en politie. Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) of psychische problemen lopen meer risico op uitbuiting. Bij de aanpak hiervan werken zorgprofessionals en politie ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheden. Een […]