Nieuwe deelnemer

Nieuwe deelnemer

Deze maand hebben we Aveleijn verwelkomd als nieuwe deelnemer. Al meer dan 50 jaar biedt Aveleijn zorg, ondersteuning, behandeling en advies aan kinderen, jongeren, volwassenen en senioren met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Hun expertise draagt bij aan die van de meer dan 40 overige partners in de gespecialiseerde LVB-jeugdzorg, de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Meer over Aveleijn lees je op hun site: https://www.aveleijn.nl/

LVB in het sociaal domein

LVB in het sociaal domein

We zijn nu ook te vinden op 1SociaalDomein, een online platform waar ruim 20.000 professionals die werkzaam zijn in het sociaal domein elkaar helpen met vragen, casuïstiek, dilemma’s en gezamenlijk bouwen aan een relevant netwerk. Met onze nieuwe channel ‘LVB in het sociaal domein’ zetten we een belangrijk thema neer op het platform. Zo bereiken we als Landelijk Kenniscentrum LVB tal van professionals uit allerlei sectoren met toepasbare kennis over

Read More

Inschrijven studiedag kinder- en jeugdpsychiatrie & LVB

Inschrijven studiedag kinder- en jeugdpsychiatrie & LVB

Studiedag PASSENDE PERSPECTIEVEN Academische Werkplaats Kajak – 8 juni 2023 Een dag vol actuele kennis over perspectief voor jeugdigen en jongvolwassenen met een LVB en psychische problematiek. Voor professionals in VB-zorg en GGZ. Hoe zorg je voor diagnostiek en behandeling waarbij je voldoende oog houdt voor de perspectieven van de kinderen en jongeren, hun ouders en andere betrokken professionals? En voor een passend toekomstperspectief bij deze kwetsbare groep? Dat ontdek

Read More

Nieuwe visuele identiteit

Nieuwe visuele identiteit

Toepasbare kennis voor een LVB-inclusieve samenleving Onze organisatie, ons kennisaanbod en ons netwerk ontwikkelden zich de afgelopen jaren snel. En we hebben de ambitie om een nog grotere en bredere groep professionals te bereiken met kennis over een licht verstandelijke beperking. Onze ambitie om verder te groeien willen we ook in onze visuele identiteit tonen. Vanaf 31 januari 2023 hebben we daarom een nieuwe visuele identiteit die je terugziet in

Read More

Pagina over zo thuis mogelijk opgroeien

Pagina over zo thuis mogelijk opgroeien

Een veilige, steunende en vertrouwde omgeving gun je ieder kind. Ook jeugdigen met een LVB moeten zo thuis als mogelijk op kunnen groeien. Vanwege de soms complexe problematiek waar deze jeugdigen en gezinnen mee te maken hebben, kan dit extra expertise vragen.Er is vaker een hulpvraag dan bij gezinnen waar deze beperking geen rol speelt. Dit komt onder andere door het beperktere aanpassings- en leervermogen van de jeugdige (en mogelijk

Read More

LVB en grensoverschrijdend gedrag

LVB en grensoverschrijdend gedrag

Hebben jongeren met een LVB vaker te maken met grensoverschrijdend gedrag? Het antwoord is helaas ja, vaker dan jongeren zonder deze beperking. Als slachtoffer, omdat ze bijvoorbeeld moeite hebben met het aangeven van grenzen of gedrag verkeerd interpreteren. En ook als dader, bijvoorbeeld door een gebrekkige impulscontrole waardoor zij bij iemand anders over de grens kunnen gaan. Iets om rekening mee te houden als je met jeugdigen werkt. De Augeo

Read More

Je ziet het niet, dus leer het zien!

Ondersteun jij als professional jeugdigen of volwassenen in het sociaal domein, het onderwijs, bij politie of justitie of een financiële instelling? Dan werk je misschien zonder dat je het doorhebt met iemand met een LVB. Want een LVB is een niet zichtbare beperking.Wel merk je dat iemand niet meekomt, anders reageert dan verwacht. Je hebt een ‘niet pluis gevoel’ en misschien denk je wel dat er sprake is van onwil

Read More

Tijdschrift

Tijdschrift

De najaarseditie 2022 van ons tijdschrift LVB Onderzoek en Praktijk met peer reviewed artikelen over actueel onderzoek, interviews en columns staat online.Download het hele nummer of de losse artikelen hier

Samenwerken aan de weg naar het liéfst thuis

Samenwerken aan de weg naar het liéfst thuis

Binnen de jeugdhulp wordt koers gezet richting zo thuis mogelijk opgroeien. Dat vraagt om meer trauma-geïnformeerde systeemhulp, bij voorkeur (intensief) ambulant. Ook voor jeugdigen en/of ouders met een LVB. Deze tool bestaat uit vier praktische overzichten met thema’s die helpen het gesprek aan te gaan over de obstakels die professionals hierbij in de praktijk tegenkomen en biedt oplossingen. De tool is gebaseerd op kleinschalig onderzoek, hier kun je meer over

Read More

Betrek mij gewoon

Betrek mij gewoon

Onbevooroordeeld luisteren naar het levensverhaal van een jeugdige, met aandacht voor schijnbaar onbeduidende details, lijkt helend voor zowel jongeren als ouders. Jongeren, ouders en hulpverleners krijgen een beter beeld van wat er gebeurd is en meer begrip voor elkaar. Jongeren en ouders krijgen erkenning dat ze het moeilijk hebben (gehad) en soms is er ook erkenning van ouders naar hun kinderen. Dat blijkt uit Betrek mij gewoon: een rapport met

Read More