Richtlijn Diagnostisch Onderzoek LVB gedrukte uitgave

 10,00

Productinformatie

In de richtlijn worden aanbevelingen gedaan voor het ontwikkelen, aanpassen en afnemen van diagnostische instrumenten bij mensen met een licht verstandelijke beperking.

Deze richtlijn is het resultaat van drie deelonderzoeken:
– een uitvoerige literatuurstudie;
– de bestudering van diagnostische instrumenten voor mensen met een LVB
– en interviews met deskundigen; ontwikkelaars en diagnostici.

De uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek en de kennis en ervaringen vanuit de LVB-praktijk zijn in de richtlijn samengebracht tot concrete aanbevelingen voor het verbeteren van diagnostisch onderzoek bij mensen met een LVB door henzelf daarin een actieve rol van respondent te geven.

Samen met de Richtlijn Effectieve Interventies LVB is hiermee een basis gelegd voor een beter toegepaste diagnostiek en behandeling van mensen met een LVB.

Richtlijn Diagnostisch Onderzoek LVB (2012)
Auteurs: Jolanda Douma, Xavier Moonen, Linda Noordhof en Albert Ponsioen

De handreiking is ook beschikbaar als gratis download