Onderzoek & Praktijk Voorjaar 2006 jaargang 4 – nummer 1

Gratis

Productinformatie

Inhoud

Vrijheidsbeperking bij jongeren met een licht verstandelijke handicap
R. Gosselink, B.J.M. Frederiks, L.M.G. Curfs & F.B.C. van Wijmen – pp. 4-12

Onderwijs: van speciaal naar een speciaal cluster
Annie de Groot – pp. 13-22

LVG-jeugd met ernstige gedragsproblematiek in de verbinding van praktijk en wetgeving
Xavier Moonen & Dirk Verstegen – pp. 23-28

Licht verstandelijk gehandicapte kinderen en de hardnekkige mythe van een IQ-score
Albert Ponsioen, Wim Pesch & Popke Harder – pp. 29-34

Uit de Praktijk: loverboys en loverboys
Heleen Deelstra – pp. 35-37

Column: Meer sturing op inhoud nodig
Jan Willem Veerman – pp. 38-42 

Voor de volledige editie klik hier.