Onze producten

Bekijk en download gratis of bestel producten van het kenniscentrum. 

  • In dit nummer staan allereerst twee onderzoeksartikelen. Het eerste artikel 'Kinderen met een licht verstandelijk beperking en ouders met psychische en/of verslavingsproblemen' van Floor van Santvoort en Ivon Riemersma gaat over ouderproblematiek, internaliserende problemen, hechtingsstoornissen en stabiliteit van...
  • De bijdragen in dit nummer bieden een rijk palet aan onderzoeksresultaten en praktijkervaringen. Bas van Diggelen en Anne-Freda Brouwer behoeden ambulante hulpverleners om als een ‘Sjakie’ te worden vermangeld tussen gezinnen en instanties. Zij geven handvatten om de...
  • Het najaarsnummer van LVB Onderzoek & Praktijk, ons tijdschrift voor professionals uit de praktijk en onderzoekswereld, is weer goed gevuld: Een onderzoek naar het effect van De Dialoog (Kocken, Van der Molen en Orobio de Castro), een trainingsmodule voor jeugdzorgwerkers...
  • In dit nummer beschrijft Renate Neimeijer een complexe casus over ‘Avoidant and Restrictive Food Intake Disorder’ (ARFID). De bijdrage van Yeshe Zoutenbier, Hannelies Hokke en Paula Sterkenburg gaat over het aanpassen en inzetten van een compassietraining voor mensen...
  • In dit voorjaarsnummer beschrijven Katharina Visser en Corine van Vliet ervaringen van medewerkers met de methodiek Geweldloos Verzet in residentiële instellingen voor jeugdigen met een LVB. De methodiek richt zich op een interactionele manier op het verminderen van...