Onderzoek & Praktijk Najaar 2010 jaargang 8 – nummer 2

Gratis

Productinformatie

Inhoud

10 jaar Landelijk Kenniscentrum LVG in beweging
Jan Duenk & Xavier Moonen – pp. 6-7

Van debilitas mentis naar licht verstandelijke beperking
Dirk Verstegen & Xavier Moonen – pp. 8-16

Terug naar de basis?!
Karin de Bruin – pp. 17-25

Alcohol en drugsgebruik door (jonge) mensen met een lichte verstandelijke beperking
Els Bransen, Marijke Dijkstra & Monica Leeman – pp. 26-35

Voor de volledige editie klik hier.