Tijdschrift: Najaarsnummer 2019, jaargang 17 nr. 2

Productinformatie

In dit nummer staan allereerst twee onderzoeksartikelen. Het eerste artikel ‘Kinderen met een licht verstandelijk beperking en ouders met psychische en/of verslavingsproblemen’ van Floor van Santvoort en Ivon Riemersma gaat over ouderproblematiek, internaliserende problemen, hechtingsstoornissen en stabiliteit van de opvoedingssituatie van 249 jongeren met een LVB die residentiële behandeling kregen voor bijkomende gedragsproblemen.
Het andere onderzoeksartikel ‘Pilotstudie naar de effecten van de ouder-babyinterventie bij twee jonge moeders met LVB-problematiek’ geschreven door Anne-lena de Vletter, Floor van Santvoort en Karin van Doesum doet verslag van N=1 pilotstudies bij twee jonge moeders met een LVB naar de effecten van de ouder-baby-interventie op de kwaliteit van de ouder-kind-interactie.
Een andere bijdrage van Anne van der Waa, Andries Schilperoord en Albert Ponsioen ‘Beoordelen van het adaptatievermogen: hoe doen we dat en waarom?’ Dit artikel geeft een beschouwing over het begrip adaptief vermogen en over de instrumenten om dit vermogen te kunnen meten bij kinderen, jongeren en volwassenen.

De bijdrage in de rubriek ‘Uit de praktijk’ ‘The flying doctors, nurses en psychologists!’ geschreven door Michel van den Bogaard, Anthony Djadoenath en Alet van Veghel is een verslag over een ‘vliegende-zorg’-project vanuit GGZ Herlaarhof in Vught waarmee overbodige uithuis- en overplaatsingen kunnen worden voorkomen.

Tot slot wordt verslag gedaan door Hendrien Kaal en Hilde Tempel van een interview met Dirk Verstegen die na 16 jaar afscheid heeft genomen als directeur van de VOBC en het Landelijk Kenniscentrum LVB.

Door een probleem met de website is het soms nodig om meerdere keren op de downloadknop te klikken. Onze excuses!