Tijdschrift: Najaarsnummer 2020, jaargang 18 nr. 2

Productinformatie

De bijdragen in dit nummer bieden een rijk palet aan onderzoeksresultaten en praktijkervaringen. Bas van Diggelen en Anne-Freda Brouwer behoeden ambulante hulpverleners om als een ‘Sjakie’ te worden vermangeld tussen gezinnen en instanties. Zij geven handvatten om de rollen en taken van de hulpverlener voor de betrokkenen duidelijker te maken.
Uit het artikel van Evelien Platje en Katy de Kogel blijkt dat er grote neuropsychologische verschillen zijn tussen individuele reclasseringscliënten met LVB-problematiek.
Soortgelijke bevindingen komen voort uit het dossieronderzoek van Gabriëlle Mercera en collega’. Bij jeugdigen functionerend op een LVB- of ZB-niveau blijkt vaak een grote diversiteit aan problemen.
Esmée Schijven en collega’s beschrijven de eerste positieve effecten van het gepersonaliseerde preventieprogramma ‘Take it personal!’, gericht op het verminderen van middelengebruik bij jongeren met LVB-problematiek.
Tot slot hebben Mariët van de Molen en Annematt Collot d’Escury de afscheidnemende hoofdredacteur van LVB O&P, Albert Ponsioen, geïnterviewd over 20 jaar dienstverband bij het Landelijk Kenniscentrum LVB.

Door een probleem met de website is het soms nodig om meerdere keren op de downloadknop te klikken. Onze excuses!