Handreiking Psychofarmaca bij jeugdigen en jongvolwassenen met een LVB en psychische stoornissen

Psychofarmaca zijn geneesmiddelen die invloed hebben op het denken en het voelen, zoals antidepressiva, antipsychotica en stemmingsstabilisatoren. Ze worden vaak ingezet voor psychische stoornissen bij mensen met een LVB. Toch zijn er geen algemene standaarden of richtlijnen voor, en je kan niet zomaar aannemen dat middelen hetzelfde effect hebben als bij mensen zonder VB. De werkgroep van Academische Werkplaats Kajak die zich over dit onderwerp heeft gebogen, heeft de meest gebruikte psychofarmaca op een rijtje gezet, maar daarnaast ook ‘algemene aanwijzingen voor het gebruik van psychofarmaca bij mensen met een LVB’ beschreven. Het resultaat van deze inspanningen is de Handreiking Psychofarmaca bij jeugdigen en jongvolwassenen met een LVB en psychische stoornissen en is bedoeld voor psychiaters, artsen verstandelijk gehandicapten en verpleegkundig specialisten. De handreiking is via deze link gratis te downloaden.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl