Handreiking Psychofarmaca bij jeugdigen en jongvolwassenen met een LVB en psychische stoornissen

 0,00

Productinformatie

Psychofarmaca, ofwel geneesmiddelen die invloed hebben op het denken en het voelen, worden in de praktijk vaak ingezet voor psychische stoornissen bij mensen met een lichte verstandelijke beperking. Toch zijn er geen algemene standaarden of richtlijnen voor, en je kan niet zomaar aannemen dat middelen hetzelfde effect hebben als bij mensen zonder verstandelijke beperking. Het zette de werkgroep voor lastige vragen. Welke onderwerpen behandel je wel en niet, waar trek je de grens en hoe ga je om met de beperkte evidentie voor deze doelgroep? Het zijn lastige keuzes die de werkgroep uiteindelijk beslecht heeft door naast de meest gebruikte antidepressiva, antipsychotica, anxiolytica en hypnotica, stemmingsstabilisatoren en stimulantia ook ‘algemene aanwijzingen voor het gebruik van psychofarmaca bij mensen met een LVB’ is opgenomen. Daarin worden beknopt de randvoorwaarden voor een geslaagd medicatieconsult besproken.