Wat moet je weten over de knelpunten en risico’s waar mensen met een LVB mee te maken kunnen hebben?
En welke ondersteuning is er voor plezierig en veilig mediagebruik?

Deelnemen aan het Landelijk Kenniscentrum LVB?

Cybersecurity concept

ij zijn een netwerkorganisatie die kennis over een licht verstandelijke beperking (LVB) aanjaagt, bundelt en toegankelijk maakt voor professionals in het veld. Wie zijn dat? We richten ons op iedereen die in contact staat met jeugdigen en volwassenen met een LVB. Dat kan in de gespecialiseerde LVB-jeugdzorg (Orthopedagogische Behandelcentra), de Gehandicaptenzorg of de jeugd- en volwassen-GGZ zijn, maar ook in de wijkteams, het onderwijs of de schuldhulpverlening.

Waarom doen we dit? We zien graag dat iedereen met een LVB  gewoon kan meedoen in de samenleving. En dat benodigde ondersteuning, begeleiding of zorg zo goed mogelijk aansluit bij de persoon. Daar is kennis voor nodig èn een goed netwerk waarin professionals uit de verschillende sectoren elkaar weten te vinden.

We kunnen onze doelstelling niet waarmaken zonder de expertise van en samenwerking met onze partners in de gehandicaptenzorg, (gespecialiseerde) jeugdhulp en GGZ. Dat geldt niet alleen voor hun inhoudelijke betrokkenheid, maar ook voor hun financiële bijdrage.

Samenwerken in een groot netwerk

Natuurlijk werken we daarnaast zoveel mogelijk samen met andere kennisinstituten, (semi-)overheden en koepelorganisaties. Dit helpt om nieuw onderzoek aan te jagen en om kennis integraal en breed te ontsluiten. Zo dragen we bijvoorbeeld bij aan de website Wijkteams Werken Met Jeugd, hebben we met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en partners uit de LVB-jeugdzorg en jeugd-GGZ de Academische Werkplaats Kajak opgezet en delen we o.a. praktische richtlijnen, handreikingen en het tijdschrift LVB Onderzoek & Praktijk met het zorg- en onderzoeksveld.

Waarom lid worden?

  • Uw organisatie sluit aan op een groot netwerk van experts in het zorgveld en in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Het betreft een divers netwerk van zorginstellingen (VG, GGZ, Jeugd), kennisinstituten, het hoger onderwijs èn hun netwerken,
  • Samenwerken en kennis delen werkt stimulerend, kostenbesparend en is efficiënt. U hoeft als organisatie het wiel niet alleen uit te vinden. U benut de kennis, ervaring en onderzoek(subsidies) in het brede netwerk.
  • Wij zetten ons in om de kennis en ervaring in dat netwerk te bundelen en verbinden, verder te ontwikkelen en breed te ontsluiten. Daarmee bent u up-to-date over de ontwikkelingen in kennis. Dat draagt bij aan de beste behandeling en begeleiding van uw cliënten en bespaart tijd die u graag aan hen Zo dragen we met elkaar bij aan meer mogelijkheden voor mensen met een LVB.
  • Dit alles maakt uw organisatie interessant voor uw (nieuwe) medewerkers.

Nieuwsgierig geworden?
Directeur Maartje Timmermans bespreekt graag de mogelijkheden voor samenwerking met u.

Contact

Meer informatie over de activiteiten van het Landelijk Kenniscentrum LVB:
Jolanda Douma (onderzoekscoördinator) 030-7400400

Algemene informatie over de organisatie en deelname:
Maartje Timmermans (directeur) 030-7400400

Direct naar

Handige apps en websites

Internet kan vanzelfsprekend ook heel leuk, handig en positief zijn. Denk aan de kracht van social media om nieuwe mensen te leren kennen en vriendschappen of relaties op te bouwen. Ook kan internet heel goed ingezet worden voor hulp bij allerlei praktische zaken, juist voor mensen met een LVB. Voorbeelden van websites/apps die met of zonder begeleiding voor mensen met een LVB heel handig kunnen zijn.

Voor mensen met een LVB

De online webhulp Steffie legt in korte eenvoudige animatievideo’s onder andere uit hoe een OV-chipkaart werkt, welke effecten alcohol en drugs hebben en hoe je kunt videobellen. 

  • In de VraagApp kunnen mensen met een LVB vragen stellen over allerlei zaken. De onderwerpen lopen uiteen van koken tot aan reizen met het openbaar vervoer. De gestelde vragen worden vervolgens door vrijwilligers beantwoord.
  • e-lvb een website waar mensen met een (licht) verstandelijke beperking middelen vinden om -met begeleiding- te werken aan gezond leven.

Voor professionals

Op verschillende sites wordt aandacht besteed aan ondersteuning bij veilig media gebruik voor mensen met een (L)VB.

Hoe was jouw dag online?

In gesprek met jongeren met een LVB over online gedrag

Online gedrag en sociale media

Op verschillende sites wordt aandacht besteed aan ondersteuning bij veilig media gebruik voor mensen met een (L)VB.

Op het kennisplein gehandicaptenzorg staat onder andere deze brochure.

Het netwerk mediawijsheid biedt een schat aan informatie, ook specifiek gericht op mensen met een LVB.

Je kunt je voorstellen dat beperkingen in een aantal vaardigheden soms kunnen leiden tot lastige en soms zelfs risicovolle situaties online. Denk bijvoorbeeld aan online pesten of chantage.

De online gids leukeronline.nl is ontwikkeld voor professionals die vragen hebben over hoe zij iemand met een LVB kunnen begeleiden bij het gebruik van online media. Bijvoorbeeld over het voorkomen van vervelende situaties zoals grooming en phishing, maar ook bij veilig contacten leggen, daten en bij gamen en TikTokken.

Wil je als professional het online gedrag van jeugdigen bespreekbaar maken? Wij hebben de tool ‘Hoe was jouw dag online?’ ontwikkeld. Met veel tips en een gespreksformulier.

Informatie over verstandig online gedrag met materialen en tips voor (begeleiding van) mensen met een LVB vind je op het Netwerk mediawijsheid