LVB & Werk en financiën

Hoe ondersteun je iemand met een LVB bij geldzaken en het vinden en behouden van passend werk?
Man aan het werk in magazijn

Veel mensen met een LVB willen graag net als iedereen zinvol en betaald werk hebben. Toch is voor deze groep vaak sprake van een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hoe kan dat en wat hebben ze nodig voor het vinden en behouden van passend werk?

Waarom is het hebben van werk niet vanzelfsprekend?

Leerlingen met een LVB hebben aan het eind van hun schooltijd minder vaak een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt dan andere leerlingen. Ook vallen ze vaker voortijdig uit op school. Dit heeft gevolgen voor hun kansen op de arbeidsmarkt.

Maar er speelt meer. Er is lange tijd een toenemende automatisering en uitbesteding van praktisch werk naar het buitenland gaande. Het gaat vaak om het soort werk dat juist door deze groep mensen gedaan kan worden. Het gebeurt ook dat er wel geschikt werk is, maar sollicitanten met een LVB gediskwalificeerd worden. Als er wel animo is voor werknemers met een LVB is vaak door gebrek aan voldoende begeleidingsmogelijkheden in de organisatie, de werkplek alsnog niet geschikt.

Als je hier meer over wilt lezen, bekijk dat het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Wat mensen met een LVB zelf als knelpunten ervaren op de arbeidsmarkt lees je in dit artikel.

Een jobcoach biedt individuele begeleiding

Is er dan helemaal niks mogelijk? Zeker wel. Er wordt steeds vaker gebruikt gemaakt van jobcoaching, een vorm van individuele begeleiding voor mensen met een arbeidsbeperking om hen te ondersteunen bij hun werk. De jobcoach adviseert ook de werkgever en het personeel hoe om te gaan met de mogelijkheden en de beperking van een werknemer met een LVB.

Actieve begeleiding naar werk is heel waardevol voor de mensen zelf maar natuurlijk ook voor de samenleving als geheel. Deze werknemers kunnen veel nuttig en zinvol werk kunnen verrichten waar we als samenleving niet zonder kunnen. Hierbij kun je denken aan het werk van de schilder, de glazenwasser of de schoonmaker.

Een voorbeeld van een veelbelovende werkwijze met jobcoaches is JobWise, voor het vinden en behouden van werk voor mensen met een LVB. Er wordt ook wetenschappelijk onderzoek gedaan naar deze werkwijze. De zorgorganisaties Middin en Cordaan werken hierin samen met hun cliënten. 

Meer informatie over jobcoaching en het belang van werk: 

  • Het Kennisplein Gehandicaptensector deelt op de themapagina ‘Dagbesteding en werk’ verschillende mogelijkheden, tips en praktijkverhalen over de arbeidsparticipatie van jongeren en jongvolwassenen met een LVB. Ook vind je bij het Kennisplein informatie over een opleiding tot jobcoach.
  • De zorgorganisatie Middin heeft de podcast Studio LVB gemaakt over mensen met een LVB. In aflevering 4 van seizoen 1 gaat het over het belang van werk.

 

Financiën

Heb je een gat in je hand of kan je juist goed plannen en sparen? En heb je financieel misbruik op tijd in de gaten? Goed met geld omgaan is vaak lastiger voor mensen met een LVB dan voor anderen. Wat moet je weten als je met dit onderwerp in aanraking komt?

Kwetsbaar voor financiële problematiek

Naast het feit dat vaker sprake is van een laag inkomen, spelen er allerlei factoren mee in de kwetsbaarheid voor financiële problematiek bij mensen met een LVB:

  • Zij kunnen meer moeite hebben met het overzien van risico’s en consequenties.
  • Zij kunnen meer moeite hebben om op de juiste momenten acties in te zetten. Hierdoor is het lastig om regie te houden op de financiën.
  • Zij kunnen meer moeite hebben met het voldoen aan de hoge bureaucratische eisen van de samenleving.
  • Zij zijn niet altijd in staat om de eigen hulpvraag te formuleren, wat noodzakelijk is in de vraaggerichte dienstverlening van het sociaal domein.
  • Zij kunnen meer risico lopen op financieel misbruik. Iemand geeft bijvoorbeeld sneller een bankpas te leen waar misbruik van gemaakt kan worden.

Wil je meer lezen over de bevindingen van dit onderzoek, dat kan hier…

 

Regelen van geldzaken

Het regelen van financiën kan dus, onder andere door de toenemende digitalisering, voor mensen met een LVB complex zijn. Daarom is er een toolkit gemaakt door het Nibud, samen met de Rabobank en met medewerking van het Landelijk Kenniscentrum LVB. Deze toolkit helpt financiële dienstverleners mensen met een LVB te ondersteunen bij hun geldzaken.

Hier vind je een Informatiekaart die dienstverleners meer leert over mensen met een LVB, een Gesprekskaart die helpt om op de juiste manier aan te sluiten bij mensen met een LVB en een Dienstverleningskaart die helpt om goed door te verwijzen.

Kijk op het Kennisplein gehandicaptensector voor meer informatie over LVB en financiën.

Logo kajak

Samen Werken Werkt

Een lopend onderzoek naar wat er nodig is om de bestaande methoden ‘Individuele Plaatsing en Steun’ (IPS) en ‘Supported Employment'(SE) die bij Cordaan en Koraal worden ingezet, aan te laten sluiten bij mensen met een LVB.