LVB & Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen

Kinderen en (jong)volwassenen met een LVB zijn gevoeliger voor de impact van traumatische gebeurtenissen en maken dit vaker dan anderen mee. Zo vaak zelfs, dat van de mensen met een LVB in de zorg, zeker de helft een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt. Desondanks worden traumagerelateerde klachten dikwijls niet als zodanig herkend en gediagnosticeerd.

Ondanks dat LVB kwetsbaar maakt voor trauma worden traumagerelateerde klachten dikwijls niet als zodanig herkend en gediagnosticeerd. Om daar verandering in te brengen, heeft een werkgroep van Academische Werkplaats Kajak, bestaande uit 9 deskundige professionals, onder voorzitterschap van Carina van Kregten, zich op dit onderwerp gestort. Zij hebben met elkaar alle kennis en informatie verzameld over trauma en stressorgerelateerde problemen bij jeugdigen en jongvolwassenen met een LVB.

Dit heeft in 2020 geleid tot de Handreiking ‘Tijdig signaleren en behandelen van trauma- en stressorgerelateerde problemen bij jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking’.

Jeugdigen zonder een LVB

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft een aparte pagina over trauma en kindermishandeling bij kinderen en adolescenten (zonder een LVB). De informatie die daarop staat, geldt in de basis ook voor kinderen en adolescenten met een LVB. Daarnaast is er ook nog een aparte pagina over chronisch trauma.

Eén van de Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming betreft het Signaleren traumagerelateerde problemen. Deze richtlijn geeft aanbevelingen voor het signaleren van traumagerelateerde klachten en het toeleiden naar passende zorg. Ook dit gaat over jeugdigen zonder een LVB, maar de inhoud geldt ook voor jeugdigen met een LVB.

Volwassenen met een LVB

Voor volwassenen met een LVB en een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en/of trauma staat in de paragraaf ‘Specifieke stoornissen/probleemgebieden’ in dit Overzicht van informatiebronnen weergegeven wat daarover bekend is.

In 2017 promoveerde Liesbeth Mevissen-Renckens op het proefschrift Assessment and treatment of posttraumatic stress disorder in individuals with intellectual disabilities.

In dit artikel uit 2020 beschrijven Liesbeth Mevissen en Robert Didden de State of the art in Nederland op het gebied van psychotrauma bij mensen met een verstandelijke beperking.

Volwassenen zonder een LVB

Daarnaast geldt ook voor volwassenen met een LVB dat wat bekend is over trauma- en stressorgerelateerde stoornissen bij mensen zonder een LVB ook op hen van toepassing is. Deze ggz-zorgstandaard Psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen is daarom ook voor mensen met een LVB relevant. 

handreiking Trauma

Handreiking Trauma- en stressorgerelateerde problemen

Tijdig signaleren en behandelen van trauma- en stressorgerelateerde problemen bij jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking