LVB & Trauma

Kinderen en (jong)volwassenen met een LVB zijn gevoeliger voor de impact van traumatische gebeurtenissen en maken dit vaker dan anderen mee. 
handreiking Trauma

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) ervaren vaker dan leeftijdsgenoten zonder een LVB traumatische en/of stressgerelateerde klachten. Zo vaak zelfs, dat van de mensen met een LVB in de zorg, zeker de helft een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt. 

Hoe komt dat?

Er wordt van trauma gesproken wanneer iemand na het meemaken van een ingrijpende gebeurtenis psychische klachten blijft ervaren die gelinkt zijn aan de gebeurtenis. Vaak lukt het iemand dan niet om deze ingrijpende gebeurtenis te verwerken. 

Iemand met een LVB is hier gevoeliger voor door de cognitieve beperkingen. Ook is er een grotere kans op minder steun van de omgeving en een groter risico op een potentieel traumatische gebeurtenis, onder andere omdat ze vaker opgroeien in gezinnen met complexe problematiek of in instellingen.

Weinig herkend en gediagnosticeerd

Ondanks de grotere kwetsbaarheid voor traumagerelateerde klachten bij mensen met een LVB  worden deze dikwijls niet als zodanig herkend en gediagnosticeerd.

Daarom heeft een werkgroep van Academische Werkplaats Kajak kennis en informatie verzameld over trauma en stressorgerelateerde problemen bij jeugdigen en jongvolwassenen met een LVB.

Dit heeft in 2020 geleid tot de Handreiking ‘Tijdig signaleren en behandelen van trauma- en stressorgerelateerde problemen bij jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking’.

In ons overzicht van informatiebronnen LVB & GGZ lees je in In de paragraaf ‘Specifieke stoornissen/probleemgebieden’ wat bekend is over volwassenen met een LVB en een posttraumatische stressstoornis (PTSS) en/of trauma. 

Direct naar

handreiking Trauma

Handreiking Trauma- en stressorgerelateerde problemen

Tijdig signaleren en behandelen van trauma- en stressorgerelateerde problemen bij jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking

Waar vind je als professional informatie?

Meer informatie

Zoek je naar meer informatie voor de praktijk? Hieronder geven we een overzicht van handvatten en materialen.

Webpagina’s Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
De informatie op de pagina over trauma en kindermishandeling bij kinderen en adolescenten geldt in de basis ook voor kinderen en adolescenten met een LVB. Daarnaast is er ook nog een aparte pagina over chronisch trauma.

Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming
De richtlijn Signaleren traumagerelateerde problemen, geeft aanbevelingen voor het signaleren van traumagerelateerde klachten en het toeleiden naar passende zorg. Ook dit gaat over jeugdigen zonder een LVB, maar de inhoud geldt ook voor jeugdigen met een LVB.

Video van het Centrum voor Consultatie en Expertise
Een video over trauma als overlevingsgedrag, ook bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

GGZ-zorgstandaard
De ggz-zorgstandaard Psychotrauma- en stressorgerelateerde stoornissen is ook voor mensen met een LVB relevant. 

Website Poli+
Op de website van Poli+ zijn een aantal werkboeken te downloaden voor mensen met een LVB/laag IQ en psychische problematiek.
–  een module over stabilisatietechnieken tijdens EMDR (pdf). De beschreven technieken bieden de patiënt, maar ook de therapeut en begeleider meer gereedschap, meer vaardigheden en meer vertrouwen om met (overspoelende) emoties om te gaan.
– een module over emotieregulatie en in het bijzonder ‘Je emoties de baas 2.0’. Hiervan is er een handleiding voor de behandelaar (pdf) en er is een (werk)boek voor de cliënt/patiënt met een laag IQ/LVB (pdf).

Onderzoeksposter 
Poster van promotieonderzoek naar screening, diagnostiek (DITS-LVB) en behandeling (intensieve EMDR met roterende therapeuten) van PTSS bij mensen met een LVB.

Literatuur