april 2024
madiwodovrzazo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Webinar: Intensieve ambulante gezinsgerichte traumabehandeling bij LVB: hoe dan?

In gezinnen waar de ouder(s) en/of kinderen op LVB-niveau functioneren, kunnen het opvoe-derschap en gezinsfunctioneren onder druk komen te staan. Dit geldt des te meer indien er sprake is van ingrijpende (jeugd)ervaringen of een gebrek aan beschermende en compenserende factoren. In dit webinar gaan Jessica Vervoort-Schel en Marieke de Graaf (Koraal) in op het belang van trauma-informed werken voor hulp aan deze gezinnen in het algemeen en in het bijzonder als basis voor ambulante gezinsgerichte traumabehandeling.

Online
00:00 - 18 april 2024,
18 april 2024

Webinar: Intensieve ambulante gezinsgerichte traumabehandeling bij LVB: hoe dan?

In gezinnen waar de ouder(s) en/of kinderen op LVB-niveau functioneren, kunnen het opvoe-derschap en gezinsfunctioneren onder druk komen te staan. Dit geldt des te meer indien er sprake is van ingrijpende (jeugd)ervaringen of een gebrek aan beschermende en compenserende factoren. In dit webinar gaan Jessica Vervoort-Schel en Marieke de Graaf (Koraal) in op het belang van trauma-informed werken voor hulp aan deze gezinnen in het algemeen en in het bijzonder als basis voor ambulante gezinsgerichte traumabehandeling.

Online
Betaald

Wzd Café – Ken je cliënt

Zorg verleen je iedere dag, maar soms weigert iemand jouw zorg of kan jouw cliënt zelf niet beslissen of het nodig is. Om te voorkomen dat je onvrijwillige zorg verleent, is het van belang om jouw cliënt goed te kennen. Waar heeft hij of zij behoefte aan en wat vindt hij onprettig?

Online
00:00 - 18 april 2024,
18 april 2024

Wzd Café – Ken je cliënt

Zorg verleen je iedere dag, maar soms weigert iemand jouw zorg of kan jouw cliënt zelf niet beslissen of het nodig is. Om te voorkomen dat je onvrijwillige zorg verleent, is het van belang om jouw cliënt goed te kennen. Waar heeft hij of zij behoefte aan en wat vindt hij onprettig?

Online
Gratis
19

Mentaliseren als ‘veilige basis’ voor emotionele verbinding

Erik De Belie beschrijft mentaliseren als een stapsgewijs en dynamisch proces. Op deze studiedag hoor je meer over mentaliseren als leidraad voor teamcoaching gericht op emotionele verbinding. Hierbij wordt de theorie verhelderd aan de hand van praktijkvoorbeelden en video en reflecteren de deelnemers over wat ze nodig hebben het geleerde zelf toe te passen.

Utrecht
00:00 - 19 april 2024,
19 april 2024

Mentaliseren als ‘veilige basis’ voor emotionele verbinding

Erik De Belie beschrijft mentaliseren als een stapsgewijs en dynamisch proces. Op deze studiedag hoor je meer over mentaliseren als leidraad voor teamcoaching gericht op emotionele verbinding. Hierbij wordt de theorie verhelderd aan de hand van praktijkvoorbeelden en video en reflecteren de deelnemers over wat ze nodig hebben het geleerde zelf toe te passen.

Utrecht
Betaald

Jaarcongres Trauma bij kinderen: Wat hebben kinderen nodig?

De inhoud van dit congres is een combinatie van wetenschap en praktijkkennis afgewisseld met behandelmethoden en verwerkingstechnieken. Ingegaan wordt o.a. op: Wat de langetermijngevolgen kunnen zijn van ingrijpende jeugdervaringen op de lichamelijke en mentale gezondheid; Het herkennen van trauma en hoe hiermee om te gaan; Het belang van goede diagnostiek; Effectieve behandelmethoden, zoals EMDR met ouders en traumasensitief werken; en hoe je een netwerk van veerkracht weeft.

Veenendaal
00:00 - 19 april 2024,
19 april 2024

Jaarcongres Trauma bij kinderen: Wat hebben kinderen nodig?

De inhoud van dit congres is een combinatie van wetenschap en praktijkkennis afgewisseld met behandelmethoden en verwerkingstechnieken. Ingegaan wordt o.a. op: Wat de langetermijngevolgen kunnen zijn van ingrijpende jeugdervaringen op de lichamelijke en mentale gezondheid; Het herkennen van trauma en hoe hiermee om te gaan; Het belang van goede diagnostiek; Effectieve behandelmethoden, zoals EMDR met ouders en traumasensitief werken; en hoe je een netwerk van veerkracht weeft.

Veenendaal
Betaald
20
21
22
23

Aan de slag met Ontregelaanpak in o.a. de gehandicaptenzorg. Tips en voorbeelden

Is er in jouw organisatie onnodige werkdruk door overbodige administratieve lasten, maar worstelen jullie nog met de aanpak? Tijdens deze online inspiratiesessie vertellen zorgorgani-saties over hun ervaringen en wordt samen in gesprek gegaan over wat er allemaal komt kijken bij een goede ontregelaanpak en hoe je iedereen binnen de organisatie meeneemt. Je krijgt praktische handvaten om meteen mee aan de slag te gaan in jouw organisatie.

Online
00:00 - 23 april 2024,
23 april 2024

Aan de slag met Ontregelaanpak in o.a. de gehandicaptenzorg. Tips en voorbeelden

Is er in jouw organisatie onnodige werkdruk door overbodige administratieve lasten, maar worstelen jullie nog met de aanpak? Tijdens deze online inspiratiesessie vertellen zorgorgani-saties over hun ervaringen en wordt samen in gesprek gegaan over wat er allemaal komt kijken bij een goede ontregelaanpak en hoe je iedereen binnen de organisatie meeneemt. Je krijgt praktische handvaten om meteen mee aan de slag te gaan in jouw organisatie.

Online
Gratis
24

Online Kennissessie Leuker online met een verstandelijke beperking

Wil je mensen met een VB beter begeleiden in mediagebruik, om niet alleen de risico’s te beperken, maar ook de kansen te benutten? Speciaal voor zorgprofessionals organiseert Netwerk Mediawijsheid deze online Kennissessie. Onder leiding van Sonja Heijkamp (oprichter van de Tweetfabriek en Projectcoördinator Mediawijsheid bij Amerpoort) delen experts en voorlopers uit de zorg kennis en tips waar je direct mee aan de slag kunt in de praktijk.

Online
00:00 - 24 april 2024,
24 april 2024

Online Kennissessie Leuker online met een verstandelijke beperking

Wil je mensen met een VB beter begeleiden in mediagebruik, om niet alleen de risico’s te beperken, maar ook de kansen te benutten? Speciaal voor zorgprofessionals organiseert Netwerk Mediawijsheid deze online Kennissessie. Onder leiding van Sonja Heijkamp (oprichter van de Tweetfabriek en Projectcoördinator Mediawijsheid bij Amerpoort) delen experts en voorlopers uit de zorg kennis en tips waar je direct mee aan de slag kunt in de praktijk.

Online
Gratis

3-Daagse Cursus Autisme bij mensen met een verstandelijke beperking

Hoe begeleid of behandel je mensen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking? Wat gaat er in hen om? Hoe begrijp je hen? Hoe communiceer je met hen? Ook als ze zelf niet-verbaal zijn. Hoe maak je contact? Hoe sluit je aan bij hun sensorische informatie-verwerking? Hoe bied je hen de juiste zorg en begeleiding? Daarover gaat deze cursus.

Utrecht
00:00 - 24 april 2024,
24 april 2024

3-Daagse Cursus Autisme bij mensen met een verstandelijke beperking

Hoe begeleid of behandel je mensen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking? Wat gaat er in hen om? Hoe begrijp je hen? Hoe communiceer je met hen? Ook als ze zelf niet-verbaal zijn. Hoe maak je contact? Hoe sluit je aan bij hun sensorische informatie-verwerking? Hoe bied je hen de juiste zorg en begeleiding? Daarover gaat deze cursus.

Utrecht
Betaald
25
26

Participatielezing 2024: hoe krijgen we een zorgzame overheid voor iedereen?

Socioloog en universitair docent Josien Arts verzorgt de zevende Participatielezing van Movi-sie. Centraal in haar verhaal: waarom ervaren veel mensen de overheid als ontoegankelijk, onbetrouwbaar en ondermijnend? Hoe kan het anders en hoe zorgen we voor een zorgzame overheid voor iedereen? De lezing wordt opgenomen en is later terug te kijken.

Rotterdam
00:00 - 26 april 2024,
26 april 2024

Participatielezing 2024: hoe krijgen we een zorgzame overheid voor iedereen?

Socioloog en universitair docent Josien Arts verzorgt de zevende Participatielezing van Movi-sie. Centraal in haar verhaal: waarom ervaren veel mensen de overheid als ontoegankelijk, onbetrouwbaar en ondermijnend? Hoe kan het anders en hoe zorgen we voor een zorgzame overheid voor iedereen? De lezing wordt opgenomen en is later terug te kijken.

Rotterdam
Gratis
27
28
29
30
1
2
3
4
5

Online inspiratiesessie: Minder regeldruk vanuit het ondersteuningsplan

Deze online inspiratiesessie gaat over het zorg- of ondersteuningsplan. Hoe zorg je ervoor dat er geen onnodige administratielasten uit voortkomen? Hoe kan dit anders? Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt in gesprek gegaan over wat komt kijken bij het ontregelen van het zorg- of ondersteuningsplan. Je verlaat de sessie met tips, tricks en inspiratie.

Online
00:00 - 26 maart 2024,
26 maart 2024

Online inspiratiesessie: Minder regeldruk vanuit het ondersteuningsplan

Deze online inspiratiesessie gaat over het zorg- of ondersteuningsplan. Hoe zorg je ervoor dat er geen onnodige administratielasten uit voortkomen? Hoe kan dit anders? Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt in gesprek gegaan over wat komt kijken bij het ontregelen van het zorg- of ondersteuningsplan. Je verlaat de sessie met tips, tricks en inspiratie.

Online
Gratis

2-daagse Cursus Executieve functies bij kinderen en jeugdigen

In deze cursus wordt ingegaan op de verschillende executieve functies zoals werkgeheugen, inhibitie en flexibiliteit. Gestart wordt bij de theorie en wetenschappelijk onderzoek. Wat weten we bijvoorbeeld over de ontwikkeling van executieve functies? Daarnaast wordt besproken hoe die executieve functies terug te zien zijn in gedrag van kinderen en jongeren (en onszelf) en hoe bij dat gedrag aan te sluiten. Hoe begeleiden we jeugdigen zo dat ze zich én competent voelen én dat ze hun executieve functies optimaal kunnen ontwikkelen?

Utrecht
00:00 - 4 juni 2024,
4 juni 2024

2-daagse Cursus Executieve functies bij kinderen en jeugdigen

In deze cursus wordt ingegaan op de verschillende executieve functies zoals werkgeheugen, inhibitie en flexibiliteit. Gestart wordt bij de theorie en wetenschappelijk onderzoek. Wat weten we bijvoorbeeld over de ontwikkeling van executieve functies? Daarnaast wordt besproken hoe die executieve functies terug te zien zijn in gedrag van kinderen en jongeren (en onszelf) en hoe bij dat gedrag aan te sluiten. Hoe begeleiden we jeugdigen zo dat ze zich én competent voelen én dat ze hun executieve functies optimaal kunnen ontwikkelen?

Utrecht
Betaald

Webinar LVB en middelengebruik – Hoe ga je het gesprek aan met je cliënt?

Mensen met een LVB zijn extra kwetsbaar voor middelengebruik. Middelengebruik en verslavende gewoonten zoals gamen hebben bovendien grote impact op deze personen en hun omgeving. Hoe ga je het gesprek aan en zorg je dat je iets bereikt? En wat kun je verwachten als het gaat om gedragsverandering? Je krijgt handvatten en tips om direct toe te passen.

Online
00:00 - 16 oktober 2024,
16 oktober 2024

Webinar LVB en middelengebruik – Hoe ga je het gesprek aan met je cliënt?

Mensen met een LVB zijn extra kwetsbaar voor middelengebruik. Middelengebruik en verslavende gewoonten zoals gamen hebben bovendien grote impact op deze personen en hun omgeving. Hoe ga je het gesprek aan en zorg je dat je iets bereikt? En wat kun je verwachten als het gaat om gedragsverandering? Je krijgt handvatten en tips om direct toe te passen.

Online
Betaald

Gratis webinar over SKILZ-handreiking Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid

Tijdens dit webinar wordt dieper ingegaan op de inhoud van de SKILZ-handreiking Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid. De handreiking biedt handvatten om cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen bij het nemen van beslissingen. Als een keuze voor een traject voor het beoordelen van wilsbekwaamheid nodig blijkt, dan moet hier zorgvuldig mee worden omgegaan. De handreiking voorziet zorgverleners van een duidelijk stappenplan. Meld je hier aan.

Online
00:00 - 28 maart 2024,
28 maart 2024

Gratis webinar over SKILZ-handreiking Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid

Tijdens dit webinar wordt dieper ingegaan op de inhoud van de SKILZ-handreiking Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid. De handreiking biedt handvatten om cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen bij het nemen van beslissingen. Als een keuze voor een traject voor het beoordelen van wilsbekwaamheid nodig blijkt, dan moet hier zorgvuldig mee worden omgegaan. De handreiking voorziet zorgverleners van een duidelijk stappenplan. Meld je hier aan.

Online
Gratis

3-Daags online symposium Ervaringsleren(gratis deelname)

27 mei 2024 – 13.30-16.00u – thema Regie
28 mei 2024 – 13.30-16.00u – thema 1001 Betrokkenen Ieder mens heeft behoefte aan
29 mei 2024 – 13.30-16.00u – thema Communicatie

Hoe is het om te leven met een beperking of om voor iemand met een beperking te zorgen? Ervaringsleren laat je dat voor heel even voelen tijdens deze online bijeenkomsten. Je ervaart welke uitdagingen mensen met een VB tegenkomen met de 1001 betrokkenen om hen heen. Laat je inspireren en verrassen met film, vertellingen en interactieve workshops met iedere dag weer een nieuw thema. Je reflecteert daarbij ook op je eigen rol. Meld je hier aan.

Online
00:00 - 27 mei 2024,
27 mei 2024

3-Daags online symposium Ervaringsleren(gratis deelname)

27 mei 2024 – 13.30-16.00u – thema Regie
28 mei 2024 – 13.30-16.00u – thema 1001 Betrokkenen Ieder mens heeft behoefte aan
29 mei 2024 – 13.30-16.00u – thema Communicatie

Hoe is het om te leven met een beperking of om voor iemand met een beperking te zorgen? Ervaringsleren laat je dat voor heel even voelen tijdens deze online bijeenkomsten. Je ervaart welke uitdagingen mensen met een VB tegenkomen met de 1001 betrokkenen om hen heen. Laat je inspireren en verrassen met film, vertellingen en interactieve workshops met iedere dag weer een nieuw thema. Je reflecteert daarbij ook op je eigen rol. Meld je hier aan.

Online
Gratis

6-daagse online cursus Externaliserende gedragsproblemen thuis en in de groep

Startdatum 30 september 2024 t/m 25 november 2024

Deze (avond)cursus is voor hulpverleners en leerkrachten die werken met kinderen en jongeren met externaliserende gedragsproblemen. Deelnemers ontvangen uitgebreide kennis over deze problemen, zowel thuis als in de groep en/of klas. Het gaat o.a. over de identificatie van symptomen, de oorzaken en gevolgen van dergelijk gedrag en de impact ervan op de woon- en leeromgeving. Er is ook aandacht voor LVB.

Online via Zoom
00:00 - 30 september 2024,
30 september 2024

6-daagse online cursus Externaliserende gedragsproblemen thuis en in de groep

Startdatum 30 september 2024 t/m 25 november 2024

Deze (avond)cursus is voor hulpverleners en leerkrachten die werken met kinderen en jongeren met externaliserende gedragsproblemen. Deelnemers ontvangen uitgebreide kennis over deze problemen, zowel thuis als in de groep en/of klas. Het gaat o.a. over de identificatie van symptomen, de oorzaken en gevolgen van dergelijk gedrag en de impact ervan op de woon- en leeromgeving. Er is ook aandacht voor LVB.

Online via Zoom
Betaald

Jaarlijks Congres – Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en jongvolwassenen

Hoge maatschappelijke verwachtingen veroorzaken extra spanning, maar ook problematische opvoedsituaties, pestgedrag, verlieservaringen en financiële problemen kunnen een risico zijn voor het ontstaan van overvraging en stress bij kinderen en adolescenten. Wanneer stressvolle situaties te lang aanhouden of zich te snel opvolgen, kan dit leiden tot ernstige burn-out. Tijdens dit congres gaan sprekers in op de vragen en dilemma’s rondom het werken met jeugdigen die te maken hebben met overvraging, stress en burn-out en hoe hiermee om te gaan.

Eindhoven (en online)
00:00 - 16 oktober 2024,
16 oktober 2024

Jaarlijks Congres – Overvraging, stress en burn-out bij kinderen en jongvolwassenen

Hoge maatschappelijke verwachtingen veroorzaken extra spanning, maar ook problematische opvoedsituaties, pestgedrag, verlieservaringen en financiële problemen kunnen een risico zijn voor het ontstaan van overvraging en stress bij kinderen en adolescenten. Wanneer stressvolle situaties te lang aanhouden of zich te snel opvolgen, kan dit leiden tot ernstige burn-out. Tijdens dit congres gaan sprekers in op de vragen en dilemma’s rondom het werken met jeugdigen die te maken hebben met overvraging, stress en burn-out en hoe hiermee om te gaan.

Eindhoven (en online)
Betaald

Masterclass VGN ‘Kennismanagement in de zorg 2024’

Tijdens deze masterclass (4 en 5 april, 15 mei en 6 juni) ga je met een eigen praktijkcasus aan de slag en leer je hoe je binnen jouw organisatie kennisbeleid ontwikkelt en implementeert. De docent behandelt theorie, reikt praktische instrumenten aan en geeft ruim aandacht aan jouw ervaringen en individuele casus. De masterclass is bedoeld voor medewerkers die zich binnen hun organisatie actief met kennisbeleid bezighouden. Lees meer in de brochure (pdf).

Utrecht
00:00 - 4 april 2024,
4 april 2024

Masterclass VGN ‘Kennismanagement in de zorg 2024’

Tijdens deze masterclass (4 en 5 april, 15 mei en 6 juni) ga je met een eigen praktijkcasus aan de slag en leer je hoe je binnen jouw organisatie kennisbeleid ontwikkelt en implementeert. De docent behandelt theorie, reikt praktische instrumenten aan en geeft ruim aandacht aan jouw ervaringen en individuele casus. De masterclass is bedoeld voor medewerkers die zich binnen hun organisatie actief met kennisbeleid bezighouden. Lees meer in de brochure (pdf).

Utrecht
Betaald

2-daagse Cursus Executieve functies bij kinderen en jeugdigen

In deze cursus wordt ingegaan op de verschillende executieve functies zoals werkgeheugen, inhibitie en flexibiliteit. Gestart wordt bij de theorie en wetenschappelijk onderzoek. Wat weten we bijvoorbeeld over de ontwikkeling van executieve functies? Daarnaast wordt besproken hoe die executieve functies terug te zien zijn in gedrag van kinderen en jongeren (en onszelf) en hoe bij dat gedrag aan te sluiten. Hoe begeleiden we jeugdigen zo dat ze zich én competent voelen én dat ze hun executieve functies optimaal kunnen ontwikkelen?

Online
00:00 - 24 september 2024,
24 september 2024

2-daagse Cursus Executieve functies bij kinderen en jeugdigen

In deze cursus wordt ingegaan op de verschillende executieve functies zoals werkgeheugen, inhibitie en flexibiliteit. Gestart wordt bij de theorie en wetenschappelijk onderzoek. Wat weten we bijvoorbeeld over de ontwikkeling van executieve functies? Daarnaast wordt besproken hoe die executieve functies terug te zien zijn in gedrag van kinderen en jongeren (en onszelf) en hoe bij dat gedrag aan te sluiten. Hoe begeleiden we jeugdigen zo dat ze zich én competent voelen én dat ze hun executieve functies optimaal kunnen ontwikkelen?

Online
Betaald
Meer aan het laden..