Richtlijn Effectieve Interventies LVB gedrukte uitgave

 10,00

Productinformatie

Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben vaker emotionele en gedragsproblemen dan leeftijdsgenoten zonder een LVB. Het is belangrijk deze problemen zo adequaat mogelijk te behandelen, maar dat blijkt niet eenvoudig, onder andere vanwege een gebrek aan interventies die speciaal voor hen ontwikkeld en op effectiviteit onderzocht zijn.

Om de handelingsverlegenheid te verminderen hebben meerdere deskundigen binnen zorginstellingen en onderzoekers in de afgelopen jaren veel tijd en energie gestoken in het ontwikkelen en aanpassen van interventies aan de specifieke LVB-kenmerken van deze jeugdigen.

Vanuit het Landelijk Kenniscentrum LVB hebben we het initiatief genomen om deze kennis en ervaring bijeen te brengen en te toetsen aan wetenschappelijke inzichten hierover. Doel was om een richtlijn te ontwikkelen waarin aanbevelingen staan die moeten bijdragen aan het zo goed mogelijk aansluiten van een gedragsveranderende interventie op de specifieke kenmerken van de LVB. Daardoor moet de kans op een positief behandelresultaat bij deze jeugdigen zo groot mogelijk worden.

In deze publicatie Richtlijn Effectieve Interventies LVB presenteren we onze bevindingen en geven we een beschrijving van de kenmerken van een LVB en zetten we uiteen hoe op die kenmerken aangesloten kan worden voor het ontwikkelen, aanpassen en uitvoeren van gedragsveranderende interventies voor jeugdigen met een LVB. Hiermee is een eerste stap gezet naar meer effectieve interventies voor deze doelgroep.

Auteurs: Marjolein de Wit, Xavier Moonen en Jolanda Douma