LVB & Middelengebruik en verslaving

Jongeren en volwassenen met een LVB zijn door hun achtergrond en problematiek kwetsbaarder voor het ontwikkelen van verslavingsproblematiek.

Kwetsbaar voor verslaving

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de aandacht voor middelengebruik en verslavingsproblematiek bij mensen met een LVB in de afgelopen periode sterk is toegenomen.

Vanuit Academische Werkplaats Kajak is in 2019 de Handreiking Middelengebruik en verslaving bij mensen met een LVB verschenen. Daarin wordt ingegaan op het signaleren, bespreekbaar maken, in kaart brengen en behandelen van middelengebruik en verslavingsproblematiek van jongeren en volwassenen met een LVB.

Op het Kennisplein Gehandicaptensector vind je een aparte pagina over LVB en (problematisch) middelengebruik. Daarop staan links o.a. naar verschillende publicaties en tools, zoals naar een overzicht van kennisproducten rondom middelengebruik en LVB.

Eén van de Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming betreft Middelengebruik. Deze richtlijn gaat in op onder andere screening, diagnostiek en behandeling. In deze richtlijn wordt soms aandacht besteed aan jongeren met een LVB. Maar los daarvan kan deze richtlijn ook voor hen gebruikt worden.

Over volwassenen met een LVB en middelen-gerelateerde en verslavingsproblematiek is informatie te vinden in dit Overzicht van informatiebronnen. In de paragraaf ‘Specifieke stoornissen/probleemgebieden’ gaat een apart deel over deze problematiek. Daar vind je links naar verschillende informatiebronnen, maar ook naar specifieke diagnostische middelen en interventies voor mensen met een LVB en problematisch middelengebruik.

Op de website van het Trimbos-instituut staat een (kennis)pagina over Alcohol, drugs en LVB. Daarnaast zijn er in toegankelijke taal geschreven voorlichtingsfolders voor jongeren tussen de 17 en 23 jaar met informatie over alcohol; hasj & wiet; XTC, cocaïne en speed; en over gamen. Deze reeks heet ‘Zonder flauwekul’ en de folders zijn ook te downloaden.

Voor mensen zonder een LVB zijn er de GGZ-zorgstandaarden over Problematisch alcoholgebruik en alcoholverslaving en over Stoornissen in het gebruik van cannabis, cocaïne, amfetamine, ecstasy, GHB en benzodiazepines. Ook hiervoor geldt dat deze informatie in de basis ook relevant is voor mensen met een LVB.

AW-Kajak-voorkant-Middelengebruik-en-Verslaving

Handreiking Middelengebruik en verslaving bij mensen met een LVB

Signalen bespreekbaar maken in kaart brengen en behandelen.