Handreiking Middelengebruik en verslaving bij mensen met een LVB

Gratis

Productinformatie

Jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn door hun achtergrond en problematiek kwetsbaar voor het ontwikkelen van verslavingsproblematiek. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de aandacht voor middelengebruik en verslavingsproblematiek bij mensen met een LVB in de afgelopen periode sterk is toegenomen. In de handreiking van de werkgroep ‘Middelengebruik en verslaving bij mensen met een LVB’ van de Academische Werkplaats Kajak wordt ingegaan op de beschikbare methodieken en interventies voor het signaleren, bespreekbaar maken, in kaart brengen en behandelen van middelengebruik en verslavingsproblematiek bij jongeren en volwassenen met een LVB.