Handreikingen aanpak mensenhandel/loverboyproblematiek LVB en psychische problematiek

Gratis

Productinformatie

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of psychische problemen zijn extra kwetsbaar om slachtoffer te worden van mensenhandel/loverboys. In een project naar deze problematiek zijn verschillende handreikingen ontwikkeld of aangepast die informatie bieden over signalering, risicotaxatie, samenwerking met politie en OM, melding bij het Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha), sociale media en seksuele weerbaarheid, en opvang en hulp aan slachtoffers. Ze zijn bedoeld voor professionals in de jeugd-lvb, jeugd-ggz en voor professionals die vanuit wijkteams werken.

Het project was een verdieping en vervolg op de resultaten uit de ‘Aanpak meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel in de zorg voor jeugd’ en het actieplan ‘Hun verleden is niet hun toekomst’ van de commissie Azough. De daarbij ontwikkelde instrumenten zijn in dit project op maat gemaakt voor de groep jongeren met een LVB of psychische problemen en voor wijkteamprofessionals. Een nieuwe handreiking ‘Hoe was jouw dag op internet?’, over sociale media en seksuele weerbaarheid, is ontwikkeld voor professionals die werken met deze doelgroep.