Handreiking Pedagogisch Klimaat

Gratis

Productinformatie

In deze handreiking zijn de bevindingen van de projectgroep Residentiële Zorg beschreven. Het geeft de kaders aan waarbinnen door een organisatie specifiek invulling aan het pedagogisch klimaat kan worden gegeven. In eerste instantie is deze handreiking bedoeld voor gedragsdeskundigen en beleidsmakers, maar ook begeleiders kunnen deze handreiking gebruiken om te reflecteren op hun eigen handelen.