LVB & Problematische gehechtheid

Bij kinderen met een LVB zien we vaker dat de gehechtheidsrelatie met de ouders problematisch is. 

Een veilige gehechtheidsrelatie met de ouder(s) vormt een belangrijke basis voor een optimale ontwikkeling van een kind. Bij kinderen met een LVB zien we echter vaker dat die gehechtheid problematisch is. Dit vergroot het risico op allerlei sociaal-emotionele, psychische en gedragsproblemen. Verschillende kenmerken van een LVB en omgevingsfactoren spelen een rol bij het ontstaan van deze problemen.

De Handreiking Diagnostiek en behandeling van problematische gehechtheid bij jeugdigen en jongvolwassenen met een LVB van Academische Werkplaats Kajak uit 2021 is een eerste aanzet om de bruikbare elementen uit de verschillende richtlijnen en (inter)nationale vakliteratuur te combineren met ervaringen uit de praktijk van de specialistische jeugd-GGZ en LVB-jeugdzorg.

Op het Kennisplein Gehandicaptensector vind je een aparte pagina over LVB en gehechtheidsproblematiek. Daarop staan links naar een aantal specifieke publicaties.

Eén van de Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming betreft Problematische gehechtheid. Deze richtlijn gaat o.a. in op signalering en diagnostiek en preventie en interventie. In een klein gedeelte van de richtlijn wordt aandacht besteed aan kinderen met een LVB, maar ook voor hen kan deze richtlijn gebruikt worden.

Over volwassenen met een LVB en problematische gehechtheid is meer informatie te vinden in dit Overzicht van informatiebronnen. In de paragraaf ‘Specifieke stoornissen / probleemgebieden’ gaat een apart deel over Hechtingsstoornis / problematische gehechtheid.