Lunchsessies

Exclusief voor deelnemers en samenwerkingspartners

Kopie van Zonder titel

Ons kenniscentrum organiseert gratis online lunchsessies over thema’s die leven in de praktijk. Tijdens deze sessies delen we informatie of gaan we met elkaar in gesprek om informatie en ervaringen uit te wisselen.

Terugblik van de bijeenkomsten en presentaties

Bijeenkomst 3 - 23 maart 2023

Methoden speciaal ontwikkeld voor mensen met een LVB

Het aantal methoden dat speciaal ontwikkeld is voor jeugdigen of (jong)volwassenen met een LVB is nog steeds beperkt, terwijl methoden voor mensen zonder een LVB onvoldoende aansluiten bij mensen met een LVB.

Een aantal deelnemers van ons kenniscentrum heeft daarom zelf een methode ontwikkeld voor jeugdigen en/of (jong)volwassenen met een LVB en daar in de afgelopen jaren al goede ervaringen mee opgedaan of zelfs al onderzoek gedaan naar de effectiviteit. Drie van deze deelnemers hebben verteld over hun methode:

Flink! door Nella Kruider en Roos Eichhorn, trainers van Flink! bij Ons Tweede Thuis

Flink! is een training voor mensen met een matig of licht verstandelijke beperking en is bij Ons Tweede Thuis ontwikkeld. Flink! laat de deelnemers ervaren dat ze zich prettiger kunnen voelen, zelfverzekerder kunnen zijn en dat ze sociale contacten kunnen leggen en onderhouden. Het is een training voor het ontwikkelen van zelfbewustzijn, ego-sterkte en sociale weerbaarheid.

De training bestaat uit 3 modules: ‘Ik ben’, ‘Ik voel’ en ‘Ik wil’.

Module 1 – ‘Ik ben’ – is gericht op het versterken van het zelfbeeld van de deelnemer, om te kijken wie hij/zij is en waar hij/zij van houdt.

Module 2 – Ik voel’ – gaat over het herkennen van de eigen emoties, hoe dit voelt bij de persoon en hoe dit eruitziet bij een ander.

In module 3 – ‘Ik wil’- leert een deelnemer voor zichzelf op te komen en zijn eigen mening te vormen.

De training is vooral een ‘doe-training’ die wordt ondersteund met veel beeldmateriaal. Download hier de presentatie over Flink!

Meer informatie: https://flink.onstweedethuis.nl/

De Ollie-methode door Nicole Jeunet, orthopedagoog bij Amarant

Voor een effectieve hulpverlening of ondersteuning aan mensen met een LVB is het belangrijk om stil te staan bij de impact van de LVB voor de persoon zelf, maar ook voor zijn/haar omgeving. De Ollie-methode is een psycho-educatieve behandelmodule voor jongeren vanaf 10 jaar en (jong)volwassenen met een LVB en hun omgeving. Deelnemers leren wat het hebben van een LVB voor hen en mensen in hun omgeving betekent en hoe ze daarmee om kunnen gaan.

Uitleg over een LVB wordt op een herkenbare, begrijpelijke en beeldende manier gegeven die aansluit bij de deelnemers. Zo bijvoorbeeld gesproken over het Langzaam Verwerkend Brein en niet over een licht verstandelijke beperking.

Het psycho-educatiepakket bestaat uit een scholing en handleiding voor de professional en daarbij behorende platen (illustraties met tekst) die de taal ondersteunen. Elke plaat gaat over een thema rondom het hebben van een LVB.

Download hier de presentatie over de Ollie-methode. 

Meer informatie: https://www.amarant.nl/dit-ben-ik

De Groeifabriek door Fenneke Verberg, gedragswetenschapper en trainer bij Pluryn en mede-ontwikkelaar van De Groeifabriek

Jongeren met een LVB hebben een grotere kans op het ontwikkelen van mentale gezondheidsproblemen. Een groeimindset (het geloof in de veranderbaarheid van eigenschappen als intelligentie, persoonlijkheid en gedrag) is gerelateerd is aan minder mentale gezondheidsproblemen.

Mindset-interventies voor jongeren zonder een LVB laten veelbelovende resultaten zien t.a.v. de ontwikkeling van een groeimindset en de afname van mentale gezondheidsproblemen. Omdat een mindset-interventie voor jongeren met een LVB ontbrak, is binnen Pluryn ‘De Groeifabriek’ ontwikkeld. Dit is een online mindset-interventie en bestaat uit zes sessies van 30-45 minuten. Middels animaties, (interactieve) opdrachten en filmpjes met verhalen van ervaringsdeskundigen leren jongeren geloven in hun eigen kracht om verandering in hun leven aan te brengen en hun doorzettingsvermogen te vergroten. Een werkboek, reminders en attributen helpen om de transfer te maken naar het dagelijks leven.

De Groeifabriek is geregistreerd in de Databank Effectieve Jeugdinterventies als ‘Effectief volgens eerste aanwijzingen’.

Download hier de presentatie over De Groeifabriek.

Meer informatie: https://degroeifabriek.pluryn.nl/home/

 

 

Bijeenkomst 2 - 8 september 2022

Van extreme meningen tot polarisatie en radicalisering bij jongeren/jongvolwassenen met een LVB

Vandaag de dag horen we steeds meer over mensen met extreme meningen en termen zoals polarisatie en radicalisering. Ook van onze deelnemers horen we dat dit thema bij jeugdigen met een LVB leeft en dat er behoefte is aan meer kennis en handvatten.


Jongeren/jongvolwassenen met een LVB lijken extra kwetsbaar voor deze problematiek, bijvoorbeeld omdat zij meer moeite hebben met het toetsen van informatie, of omdat ze in extreme groepen makkelijker verbinding maken dan elders in de samenleving.

Introductie op het onderwerp
Andries Schilperoord, Gz-psycholoog bij Levvel.

Lees in het artikel van Andries Schilperoord en Annematt Collot d’Escury meer over waarom complottheorieën gemakkelijk gehoor vinden bij kwetsbare jongeren én wat het devies is: blijf in gesprek.

Van extreme meningen tot polarisatie en radicalisering: ontstaansgronden, herkennen en voorkomen
Stijn Sieckelinck, lector Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam

Stijn is auteur van Reradicaliseren (2017). Daarin geeft hij een pedagogische visie op de radicalisering van jongeren. Tijdens deze bijdrage ging hij kort in op wat bekend is over de ontstaansgronden van extreme meningen tot polarisatie, maar ook op hoe je het kunt herkennen en hoe je om kunt gaan met jongeren met extreme meningen of extreem gedrag.

Bekijk hier een video van Stijn Sieckelinck waarin hij uitlegt hoe je in gesprek gaat met iemand met een extreme mening.

Richtlijn Radicalisering en hoe geven we LVB een plek in de richtlijn
Hannes van de Ven, onderzoeker/adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut

Hannes vertelde over de Richtlijn Radicalisering voor Jeugdhulp en Jeugdbescherming (in ontwikkeling). Daarin worden handvatten gegeven voor het signaleren, beoordelen en aanpakken van radicalisering. Die zijn voortgekomen uit de verkenning van knelpunten onder jeugdprofessionals. In de Richtlijn zal ook aandacht worden besteed aan jeugdigen met een LVB. Met de aanwezigen is besproken wat daarover in de Richtlijn opgenomen moet worden.

Lees hier meer over de ontwikkeling van de richtlijn Radicalisering.

Uitwisseling praktijkervaringen
Aan het einde van de sessie zijn er nog ervaringen uitgewisseld.

Download hier de presentaties van de lunchbijeenkomst.

Bijeenkomst 1 - 12 mei 2022

E-learning Zie jij het, die LVB?

Tijdens deze lunchsessie hebben we onze e-learning Zie jij het, die LVB? gepresenteerd. 
Meer uitgebreide informatie over de e-learning vind je hier.