Lunchsessies

Exclusief voor deelnemers en samenwerkingspartners

Ons kenniscentrum organiseert gratis online lunchsessies over thema’s die leven in de praktijk. Tijdens deze sessies delen we informatie of gaan we met elkaar in gesprek om informatie en ervaringen uit te wisselen.

Terugblik van de bijeenkomsten en presentaties

Bijeenkomst 1 - 12 mei 2022

E-learning Zie jij het, die LVB?

Tijdens deze lunchsessie hebben we onze e-learning Zie jij het, die LVB? gepresenteerd. 
Meer uitgebreide informatie over de e-learning vind je hier.

Bijeenkomst 2 - 8 september 2022

Van extreme meningen tot polarisatie en radicalisering bij jongeren/jongvolwassenen met een LVB

Vandaag de dag horen we steeds meer over mensen met extreme meningen en termen zoals polarisatie en radicalisering. Ook van onze deelnemers horen we dat dit thema bij jeugdigen met een LVB leeft en dat er behoefte is aan meer kennis en handvatten.
Jongeren/jongvolwassenen met een LVB lijken extra kwetsbaar voor deze problematiek, bijvoorbeeld omdat zij meer moeite hebben met het toetsen van informatie, of omdat ze in extreme groepen makkelijker verbinding maken dan elders in de samenleving.

Introductie op het onderwerp
Andries Schilperoord, Gz-psycholoog bij Levvel.

Lees in het artikel van Andries Schilperoord en Annematt Collot d’Escury meer over waarom complottheorieën gemakkelijk gehoor vinden bij kwetsbare jongeren én wat het devies is: blijf in gesprek.

Van extreme meningen tot polarisatie en radicalisering: ontstaansgronden, herkennen en voorkomen
Stijn Sieckelinck, lector Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam

Stijn is auteur van Reradicaliseren (2017). Daarin geeft hij een pedagogische visie op de radicalisering van jongeren. Tijdens deze bijdrage ging hij kort in op wat bekend is over de ontstaansgronden van extreme meningen tot polarisatie, maar ook op hoe je het kunt herkennen en hoe je om kunt gaan met jongeren met extreme meningen of extreem gedrag.

Bekijk hier een video van Stijn Sieckelinck waarin hij uitlegt hoe je in gesprek gaat met iemand met een extreme mening.

Richtlijn Radicalisering en hoe geven we LVB een plek in de richtlijn
Hannes van de Ven, onderzoeker/adviseur bij het Nederlands Jeugdinstituut

Hannes vertelde over de Richtlijn Radicalisering voor Jeugdhulp en Jeugdbescherming (in ontwikkeling). Daarin worden handvatten gegeven voor het signaleren, beoordelen en aanpakken van radicalisering. Die zijn voortgekomen uit de verkenning van knelpunten onder jeugdprofessionals. In de Richtlijn zal ook aandacht worden besteed aan jeugdigen met een LVB. Met de aanwezigen is besproken wat daarover in de Richtlijn opgenomen moet worden.

Lees hier meer over de ontwikkeling van de richtlijn Radicalisering.

Uitwisseling praktijkervaringen
Aan het einde van de sessie zijn er nog ervaringen uitgewisseld.

Download hier de presentaties van de lunchbijeenkomst.