Handreiking: Trauma en Licht Verstandelijke Beperking (LVB)

Gratis

Kinderen en (jong)volwassenen met een LVB zijn gevoeliger voor de impact van traumatische gebeurtenissen en maken er vaker één mee. Zo vaak zelfs, dat van de mensen met een LVB in de zorg, zeker de helft een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt. Desondanks worden traumagerelateerde klachten dikwijls niet als zodanig herkend en gediagnosticeerd.

Academische Werkplaats Kajak heeft om die reden een handreiking gepubliceerd ‘Tijdig signaleren en behandelen van trauma- en stressorgerelateerde problemen bij jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking’

Deze nieuwe handreiking biedt een beknopt, state of the art overzicht van de diagnostiek en behandeling van trauma bij mensen met een LVB.

Handreiking: Trauma en Licht Verstandelijke Beperking (LVB)

DOWNLOADEN