Search
Close this search box.

Handreiking Problematische gehechtheid en LVB

 0,00

Productinformatie

Jeugdigen met een LVB lopen een relatief groot risico op het ontwikkelen van een problematische gehechtheid, vooral op gedesorganiseerde gehechtheid. Verschillende kenmerken van een LVB en omgevingsfactoren spelen een rol bij het ontstaan van deze problemen.

Deze handreiking is een eerste aanzet om de bruikbare elementen uit de verschillende richtlijnen en (inter)nationale vakliteratuur te combineren met ervaringen uit de praktijk van de specialistische jeugd-GGZ en LVB-jeugdzorg