Handreiking Cognitieve gedragstherapie bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en een psychische stoornis

Gratis

De handreiking Cognitieve gedragstherapie bij jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en een psychische stoornis gaat onder andere in op het belang van een goede indicatiestelling, de minimale voorwaarden om van CGT te profiteren, de aanpassingen die nodig zijn in de behandeling van cliënten met een LVB en het belang van een integrale benadering, waarbij de jeugdige, de ouders en het systeem betrokken zijn. Het Stappenplan CGT bij jeugdigen met een LVB geeft een praktisch en beknopt overzicht van de stappen:

1. Diagnostiek en indicatiestelling;
2. Aanpassingen CGT bij jeugdigen met een LVB;
3. Monitoring en stoppen met de behandeling;
4. Alternatieven.

Verder wordt er bijvoorbeeld een uitgebreid overzicht gegeven van beschikbare werkboeken CGT, geordend naar psychische problematiek, leeftijd en effectiviteit en zijn er directe links naar websites voor meer informatie.

Handreiking CGT bij jeugdigen met een LVB en een psychische stoornis

DOWNLOADEN