Congresboek: Met het oog op behandeling 1

 0,00

Productinformatie

Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben in vergelijking met normaal begaafden een 3 tot 4 keer verhoogde kans op het ontwikkelen van psychopathologie en –vaak ernstige- emotionele en gedragsproblemen.

De gedragsproblematiek is complex van aard en vraagt een gespecialiseerde diagnostiek en behandeling. De Orthopedagogische Behandelcentra voor licht verstandelijk beperkte jeugdigen (LVB) en de vijf behandelcentra voor (jong) volwassen SGLVG hebben in de afgelopen jaren een specialistisch behandelaanbod ontwikkeld.

Voor een wetenschappelijke onderbouwing daarvan is samenwerking gezocht met de universiteiten en onderzoeksinstituten. Praktijkgerichte onderzoeksprojecten vanuit de behandelcentra en recente promotieonderzoeken hebben veel kennis opgeleverd over specifieke kenmerken, de gedragsproblemen en relevante interventies. Op dat gebied is nog veel werk te verzetten en met name de effectiviteit van interventies moet nader onderzocht worden.

De behandelcentra zijn hiervoor een structurele samenwerking aangegaan met de universiteiten van Utrecht, Nijmegen en Vrije Universiteit Amsterdam. Deze samenwerking is vormgegeven in een consortium voor een uitgebreid onderzoeksprogramma gericht op effectieve behandeling van gedragsproblemen bij mensen met een licht verstandelijke beperking. In de komende vier jaren zal daar met de inzet van subsidie vanuit ZonMw en veel eigen kracht en middelen uitvoering aan worden gegeven. Het congres Met het oog op behandeling (1 november 2007) heeft daarvoor de aftrap verricht door het presenteren van the state of the art van onderzoek en praktijk op het gebied van deze gespecialiseerde diagnostiek en behandeling.

In dit gelijknamig boek zijn de congresbijdragen op heldere en praktijkgerichte wijze beschreven, om handvaten te bieden voor toepassing en voor het verder ontwikkelen van methodieken en therapieën.
Dit boek geeft een beeld van de belangrijke recente ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderzoek en in de praktijk van diagnostiek en behandeling. Het is daarmee van belang voor ieder die, direct of indirect, betrokken is bij de behandeling en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen. Daarnaast biedt het boek vele aanknopingspunten voor vervolgonderzoek op de verschillende  deelgebieden.

Redactie: Robert Didden en Xavier Moonen