Klachten


Klachten van deelnemers aan een cursus of training van het LKC LVB kunnen ingediend worden via het klachtenformulier. Wij nemen klachten serieus. In samenspraak zullen wij zoeken naar een oplossing van de klacht.

Trainingsvoorwaarden en klachtenregelement


De voorwaarden waaronder het LKC LVB cursussen en trainingen aanbiedt leest u in de cursus- en trainingsvoorwaarden.
De door het LKC LVB gehanteerde procedure rond klachten leest u in het klachtenreglement.