Jeugdigen met een LVB & psychische problemen

De Academische Werkplaats Kajak wil een bijdrage leveren aan een betere zorg voor kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en psychische problematiek.

Academische Werkplaats Kajak

De Academische Werkplaats Kajak heeft als missie om de eigen regie en de maatschappelijke participatie van jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en psychische problematiek te vergroten. Om dit mogelijk te maken is een goede verbinding tussen de geestelijke gezondheidszorg en de LVB-zorg nodig. Deze samenwerking zal ons inziens moeten leiden tot een gezamenlijke kennisontwikkeling gericht op de volgende twee kerndoelen:

 • Het stimuleren en verbeteren van contextgebonden en ontwikkelingsgerichte diagnostiek.
 • Het verbinden van behandeling en begeleiding.

Op grond van deze twee kerndoelen richt AW Kajak zich op de volgende doelstellingen:

 • Het realiseren en faciliteren van een actieve netwerkstructuur waarin professionals vanuit geestelijke gezondheidszorg en de LVB-zorg samen werken aan het inventariseren en bundelen van kennis, toepassingen en ‘best practices’ gericht op deze specifieke doelgroep.
 • Het initiëren en ondersteunen van praktijkgericht onderzoek gericht op kennisontwikkeling en implementatie in samenwerking met de kernpartners en leden van AW Kajak, onderzoekers en onderzoekinstituten.
 • Het verspreiden van bestaande en nieuw te ontwikkelen kennis ten behoeve van gemeenten, onderwijs, jeugdhulp, ggz en LVB-zorg.
 • Het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de opleiding van alle betrokken beroepsgroepen.
Veel handen die op elkaar liggen als teken van samenwerking

Werkgroepen AW Kajak

De kern van de Academische Werkplaats Kajak bestaat uit werkgroepen die werken aan een concreet product:

 • Werkgroep Onderzoek & Ontwikkeling
 • Vervolg werkgroep Cognitieve gedragstherapie bij mensen met een LVB
 • Werkgroep Psychotische stoornissen bij jonge mensen met een LVB
 • Werkgroep Depressie bij jongeren en jongvolwassenen met een LVB
 • Werkgroep Transitiepsychiatrie / Opgroeien naar volwassenheid
 • Vervolg Werkgroep Straatwijzer
 

Over AW Kajak

De Academische Werkplaats Kajak is een grassroots initiatief opgericht door het Landelijk Kenniscentrum LVB en het Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie en momenteel in samenwerking met hun kernpartners Karakter, Levvel/de Bascule en ’s Heeren Loo, De Banjaard/Youz, Ambiq, Arkin & Accare. De werkgroepen worden bemand door professionals uit de jeugd-GGZ en orthopedagogische instellingen uit het hele land.