Onderzoek & Praktijk Voorjaar 2008 jaargang 6 – nummer 1

Gratis

Productinformatie

Inhoud

Samen op zoek naar effectieve behandeling van gedragsproblemen bij cliënten met een lichte verstandelijke beperking
Bram Orobio de Castro, Petri Embregts, Maroesjka van Nieuwenhuijzen & Joost Jan Stolker – pp. 6-12

Zelfwaargenomen competentiebeleving bij jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking met en zonder een autismespectrumstoornis
Lisette Donkers – pp. 13-23

Cliënttevredenheid binnen de William Schrikker Jeugdreclassering
Femke Wiegers – pp. 24-29

Jobcoaching op het schoolplein
Elly Zeef, Suze Cnossen & Corine Sonke – pp. 30-33

Column: Effectonderzoek: op weg naar evidence-based practice
Robert Didden – pp. 34-38

Voor de volledige editie klik hier