Soms kom je als professional iemand tegen die niet lekker meekomt op school of op werk en waarbij sociale contacten niet soepel lopen, zonder dat je een duidelijke oorzaak ziet. Ruzie of terugtrekken, frustratie, tegenvallende cijfers, ‘foute’ vrienden… je krijgt je vinger er niet achter maar voelt dat er iets niet klopt. Mogelijk is er dan sprake van een licht verstandelijke beperking (LVB).

Dat zie je niet, is niet altijd makkelijk te herkennen maar kan veel problemen verklaren. Gelukkig is er veel kennis over vroegherkenning, behandeling en ondersteuning, vanuit onderzoek en de praktijk.

 

 

Kennisboost met Webinar

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Sociaal Team (ST) in Zeist hebben ervaring met jeugdigen en volwassenen met een LVB-functioneren.

Samen met medewerkers van MEE – Utrecht, Gooi & Vecht, die werkzaam zijn in de teams in Zeist, en het Landelijk Kenniscentrum LVB (LKC LVB) werken zij aan een kennisboost door het bundelen van kennis en verdere professionalisering van medewerkers van het CJG en het Sociaal Team. De overgang naar volwassenheid en eventueel LVB-functioneren bij de ouder(s) maakt het samen optrekken van deze twee organisaties waardevol. Op deze manier worden beide organisaties voorzien van informatie en kan er beter integraal gewerkt worden.

 

Bewustwording, eerdere herkenning en hulp van de juiste tools en handvatten zorgen ervoor dat meer mensen met een LVB een moeizame periode wordt bespaard. In het najaar van 2021 wordt een boost geven aan de aanwezige kennis en ervaring van de medewerkers van het CJG en het ST met een webinar.


Enquête

Om het webinar zo nauw mogelijk aan te laten sluiten bij de ervaringen en vragen in de organisaties, is er van te voren een enquête gehouden. Daaruit bleek dat het merendeel van de respondenten zich ervan bewust is dat ze soms of regelmatig met jeugdigen met een LVB werken.

Ook werd aangegeven dat de professionals in Zeist op de eerste plaats behoefte hebben aan kennis over GGZ- problematiek en verslaving. Gevolgd door relaties en sociale contacten en daarna schulden en armoede. Wat er zeker niet mag ontbreken volgens de respondenten: de bijdrage van ervaringsdeskundigen.

 

‘Ervaringsdeskundigen mogen niet ontbreken!! Wat kunnen zij ons vertellen over succesvol ondersteunen? Wat werkt wel / niet?’

Kennisbehoefte volgens de enquête:

  1. GGZ- problematiek en verslaving
  2. Relaties en sociale contacten
  3. Schulden en armoede


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl