Werkcafé over Integrale Specialistische Jeugdhulp aan jeugdigen met een LVB en psychische klachten

Wanneer jeugdigen een LVB hebben én psychische problemen, is het belangrijk dat jeugd- en opvoedhulp, jeugd-ggz en LVB-zorg goed op elkaar worden afgestemd. Hoe deze afstemming verbeterd kan worden stond centraal tijdens dit werkcafé op maandag 13 mei jl.

De middag startte met een korte presentatie over de missie van de Academische Werkplaats Kajak: het stimuleren van de verbinding tussen professionals in de jeugd-ggz en de LVB-zorg. Daarna hebben professionals uit jeugd-ggz, LVB-zorg en jeugd- en opvoedhulp aan de hand van praktijkvoorbeelden de mogelijkheden en knelpunten besproken van integrale specialistische jeugdhulp voor deze jeugdigen. Binnenkort volgt een verslag van deze dag.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl