Wat doen wij?

De stichting Landelijk Kenniscentrum LVB ontwikkelt en deelt kennis over de persoonlijke ontwikkeling, opvoeding en maatschappelijke participatie van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Zij doet dat samen met haar deelnemers en met externe deskundigen.
De deelnemers aan het Landelijk Kenniscentrum LVB zijn organisaties uit de gehandicaptenzorg, jeugdhulp en ggz. Er wordt actief samengewerkt met universiteiten, hogescholen, kenniscentra en academische werkplaatsen. Voor een overzicht van de participerende organisaties, zie deelnemers.

Het Kenniscentrum is er voor alle (aankomende) professionals die te maken hebben met mensen met een LVB.

Daarnaast voert het Landelijk Kenniscentrum LVB verschillende projecten uit ondersteund door subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de uitvoering van deze projecten wordt samengewerkt met sociale teams, jeugdgezondheidszorg, onderwijs, politie en justitie. Lees hier meer over de projecten.

Of kijk de video over onze bijdrage aam een volwaardige participatie in de samenleving van jeugdigen en colwassenen met een LVB.

MEEDOEN

Nieuwe deelnemers zijn welkom!
Wat verwachten wij van onze deelnemers?
Actieve deelname aan de inhoudelijke activiteiten van het Kenniscentrum zodat nieuwe kennis ontwikkeld én toegepast kan worden.

Van onze deelnemers vragen wij een financiële bijdrage voor het functioneren van het Kenniscentrum.

CONTACT

Voor meer informatie over de activiteiten van het Landelijk Kenniscentrum LVB:
Jolanda Douma (onderzoekscoördinator) 030-7400400, j.douma@kenniscentrumlvb.nl

Algemene informatie over de organisatie en deelname:
Maartje Timmermans (interim directeur) 030-7400400, m.timmermans@kenniscentrumlvb.nl

Adres, routeplanner en contactformulier.

 

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl