Voor auteurs

De redactie van LVB Onderzoek & Praktijk ziet bijdragen graag tegemoet en zal op ingezonden kopij waar nodig commentaar geven. Samen met de auteur(s) wordt de definitieve versie vormgegeven. In de Schrijfwijzer staan de voorwaarden waaraan een publicatie moet voldoen.
Alvast een paar belangrijke aanwijzingen:

  • In de inleiding van de bijdrage dient de relevantie voor de LVB-zorg duidelijk aangegeven te zijn.
  • Een bijdrage mag niet langer zijn dan 3500 woorden, exclusief een literatuurlijst met maximaal 20 referenties.

De deadline voor het voorjaarsnummer is 1 maart. Voor het najaarsnummer is de deadline 1 september.