Door de achterstand die jongeren met een LVB hebben op sociaal, maatschappelijk en emotioneel gebied, lopen ze een verhoogd risico om als slachtoffer en / of dader betrokken te raken bij criminele of seksuele uitbuiting.

In het project LVB & uitbuiting helpen we instanties in het sociaal domein om meer oog te krijgen voor de risico’s die jongeren met een LVB lopen, en bieden we een handelingsperspectief. Hierbij werken wij samen met verschillende partners. Met Koraal hebben we een videoserie LVB en mensenhandel/uitbuiting gemaakt en bijgedragen aan het signaleringsinstrument 11VB.

Kijk op de pagina LVB & uitbuiting voor meer informatie over dit onderwerp.

 

 

Videoserie - Licht verstandelijke beperking en uitbuiting

Koraal en het Landelijk Kenniscentrum LVB werkten samen aan een serie van vijf video’s over het risico op en het signaleren van uitbuiting. Deze video’s zijn vrij te gebruiken voor organisaties die meer bewustzijn en kennis willen ontwikkelen over deze problematiek. Je kunt ze bekijken via deze pagina

In 2020 verscheen de video ‘mensenhandel in beeld’ waarin minister Dekker van Rechtsbescherming, Koraalbestuurder Ingrid Widdershoven en Nationaal Rapporteur Mensenhandel Herman Bolhaar onder andere reageren op ervaringen van een slachtoffer van mensenhandel.

 

 


In gesprek met Sara

De eerste video ‘Als je je leven niet meer in eigen hand hebt’ is een indrukwekkend vraaggesprek met Sara, een slachtoffer van mensenhandel en seksuele uitbuiting.


In gesprek met Paula

In  ‘Als je kind slachtoffer is van mensenhandel’, vertelt Paula, de moeder van een slachtoffer over haar ervaringen


In gesprek met Xavier Moonen

In deze video gaat Xavier Moonen in op de kwetsbaarheid voor en impact van uitbuiting op jongeren met een LVB:  ‘Eufemistisch wordt gesproken over loverboyproblematiek. Maar helaas is dit vaak keiharde business waarvan jongens en meisjes met licht verstandelijke beperking slachtoffer kunnen worden en waarvan de gevolgen hun hele verdere leven negatief kunnen kleuren.’

 

Xavier Moonen is bijzonder hoogleraar kennisontwikkeling LVB aan de Universiteit van Amsterdam en o.a. lid van de Raad van Advies van het Landelijk Kenniscentrum LVB en beleidsadviseur bij Koraal.


  • In de vierde video geeft Herman Bolhaar, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, een overview van deze problematiek in Nederland.
  • In de vijfde video vertelt Yassin Dagdag over daderschap en hoe je dit kunt voorkomen.

Deze video’s verschijnen eind 2021

 

 


11VB

Het Landelijk Kenniscentrum LVB heeft bijgedragen aan het signaleringsinstrument 11VB een tool waarmee online het -risico op – slachtofferschap kan worden beoordeeld.

 

11VB
11VB is een nieuwe digitale vragenlijst bedoeld om het risico in te schatten of meiden en jongens met een licht verstandelijke beperking (LVB) in handen kunnen vallen van een mensenhandelaar. 11VB is een product van Koraal in samenwerking met de partners in de jeugdzorg- en strafrechtketen.

Signaleringstool
Met behulp van 11VB kan het risico worden ingeschat dat een meisje of jongen loopt om in handen te vallen van een mensenhandelaar.
11VB bestaat uit een kennisdeel en een digitale vragenlijst voor zorgprofessionals. Voor ouders, voogden en anderen die niet professioneel met jongeren werken, is er een quickscan.


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl