Jongeren met een LVB lopen een verhoogd risico om als slachtoffer en / of dader betrokken te raken bij criminele of seksuele uitbuiting door de achterstand die ze hebben op sociaal, maatschappelijk en emotioneel gebied,

In het project LVB & uitbuiting helpen we instanties in het sociaal domein om meer oog te krijgen voor de risico’s die jongeren met een LVB lopen, en bieden we een handelingsperspectief. Hierbij werken wij samen met verschillende partners. Met Koraal hebben we een videoserie LVB en mensenhandel/uitbuiting gemaakt en bijgedragen aan het signaleringsinstrument 11VB.

Kijk op de pagina LVB & uitbuiting voor meer informatie over dit onderwerp.

 

 

Videoserie - Licht verstandelijke beperking en uitbuiting

Koraal en het Landelijk Kenniscentrum LVB werkten samen aan een serie van vijf video’s over het risico op en het signaleren van uitbuiting. Deze video’s zijn vrij te gebruiken voor organisaties die meer bewustzijn en kennis willen ontwikkelen over deze problematiek. Je kunt ze bekijken via deze pagina

In 2020 verscheen de video ‘mensenhandel in beeld’ waarin minister Dekker van Rechtsbescherming, Koraalbestuurder Ingrid Widdershoven en Nationaal Rapporteur Mensenhandel Herman Bolhaar onder andere reageren op ervaringen van een slachtoffer van mensenhandel.

 

 


In gesprek met Sara

De eerste video ‘Als je je leven niet meer in eigen hand hebt’ is een indrukwekkend vraaggesprek met Sara, een slachtoffer van mensenhandel en seksuele uitbuiting.


In gesprek met Paula

In  ‘Als je kind slachtoffer is van mensenhandel’, vertelt Paula, de moeder van een slachtoffer over haar ervaringen


In gesprek met Xavier Moonen

In deze video gaat Xavier Moonen in op de kwetsbaarheid voor en impact van uitbuiting op jongeren met een LVB:  ‘Eufemistisch wordt gesproken over loverboyproblematiek. Maar helaas is dit vaak keiharde business waarvan jongens en meisjes met licht verstandelijke beperking slachtoffer kunnen worden en waarvan de gevolgen hun hele verdere leven negatief kunnen kleuren.’

 

Xavier Moonen is bijzonder hoogleraar kennisontwikkeling LVB aan de Universiteit van Amsterdam en o.a. lid van de Raad van Advies van het Landelijk Kenniscentrum LVB en beleidsadviseur bij Koraal.


In gesprek met Herman Bolhaar

Seksuele uitbuiting is een groot maatschappelijk probleem. Slachtoffers en daders worden steeds jonger en de grens tussen slachtoffer- en daderschap wordt smaller. Preventie is de kern van de aanpak van dit probleem, aldus de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Herman Bolhaar.

Jeugdigen en (jong)volwassenen met een LVB zijn extra kwetsbaar voor uitbuiting omdat de kans dat zij iemand met verkeerde intenties vertrouwen groter is. Om deze problematiek te voorkomen zijn wij allemaal verantwoordelijk: opvoeders, scholen, sportclubs en de sociale contacten. Hierin moet zeker het online aspect worden meegenomen. Waar voorheen door ‘loverboys’ wekenlang geïnvesteerd werd in een relatie, kan nu binnen 24-48 uur online contact gelegd worden en eenvoudig chantagemateriaal verkregen worden. Desondanks is de Nationaal Rapporteur positief gestemd vanwege alles wat er nu landelijk, regionaal en lokaal gebeurt op dit thema.


In gesprek met Yassin Dagdag

Hoe raken jongeren verstrikt en wat kun jij doen?

Uitbuiting van jongeren met een LVB is een groeiend probleem. Weet jij hoe ronselaars op straat te werk gaan? En hoe je als professional de kwetsbare LVB-jongeren kunt bereiken en ondersteunen? Yassin Dagdag werkt onder andere als jeugdhulpverlener bij Cordaan met jongeren met een LVB en weet veel van de werkwijze van ronselaars. In deze vijfde en laatste video van de videoserie ‘LVB en uitbuiting’ deelt hij die kennis.

Die kennis is te benutten om jongeren te motiveren voor hulpverlening, wat soms een ingewikkeld en complex proces is. Yassin geeft ook tips voor het werken met jongeren die uitbuiting hebben meegemaakt.

 


11VB

Het Landelijk Kenniscentrum LVB heeft bijgedragen aan het signaleringsinstrument 11VB een tool waarmee online het -risico op – slachtofferschap kan worden beoordeeld.

 

11VB
11VB is een nieuwe digitale vragenlijst bedoeld om het risico in te schatten of meiden en jongens met een licht verstandelijke beperking (LVB) in handen kunnen vallen van een mensenhandelaar. 11VB is een product van Koraal in samenwerking met de partners in de jeugdzorg- en strafrechtketen.

Signaleringstool
Met behulp van 11VB kan het risico worden ingeschat dat een meisje of jongen loopt om in handen te vallen van een mensenhandelaar.
11VB bestaat uit een kennisdeel en een digitale vragenlijst voor zorgprofessionals. Voor ouders, voogden en anderen die niet professioneel met jongeren werken, is er een quickscan.


LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl