Verslavingsprogramma van Trajectum: Ge-Zonder Leven!!

Het behandelprogramma Ge-Zonder Leven!! voor cliënten met een LVB en een verslaving, is ontwikkeld door het Kenniscentrum van Trajectum, met voortdurende bijstellingen op basis van nieuwe (wetenschappelijke) inzichten en praktijkervaringen (binnen en buiten Trajectum). Het programma is een samenhangend geheel van 7 modules en wordt uitgevoerd door sociotherapeuten en gedeeltelijk door vaktherapeuten (dramatherapie en PMT). Naast de handleidingen voor cliënten zijn er handleidingen en protocollen voor uitvoerders.

Ingezet wordt op terugdringen en bij voorkeur stoppen met middelengebruik en het aanleren van een gezondere levensstijl, zodat cliënten op een verantwoorde en aanvaardbare manier kunnen functioneren in de maatschappij, met een minimale kans op recidive en/of een laag risico op probleemgedrag. De handboeken en werkboeken zijn via deze link te downloaden.

Voor meer informatie klikt u hier.

Share this Post

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*