Stem op IamYu

Meer dan de helft van de jongeren in jeugdzorg is ontevreden over hun inspraak in de behandeling. Wil jij eraan bijdragen dat jongeren zich meer gehoord voelen? Stem dan op iamYu, een vernieuwende jeugdzorg app die jongeren meer inspraak, inzicht én eigenaarschap geeft. iamYu helpt met:

  1.  Meten wat jongeren zélf belangrijk vinden
  2.  Veranderingen begrijpen
  3.  Uitkomsten voorspellen

Op www.zonmw.nl/stemnu kun je stemmen & het promofilmpje van de app bekijken.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl