Project Pro van Pluryn, Trajectum en ASVZ

Het Project Pro van Pluryn, Trajectum en ASVZ, voor mensen met een lvb die door hun agressie een gevaar vormen voor zichzelf en anderen. De drie zorgorganisaties werken vanuit dezelfde twee uitgangspunten: 1. cliënten wordt onvoorwaardelijke ondersteuning geboden en 2. bij de zorg staan de intrinsieke menselijke behoeften nadrukkelijk centraal: cliënten worden erkend en gezien, tellen mee, doen zinvol werk en gaan betekenisvolle relaties aan. Tijdens het congres Met het oog op behandeling 5 gaat een van de werkcolleges in op dit project.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl