Koraal en Expertisecentrum Mensenhandel & (jeugd)Prostitutie presenteren YIP.

YIP (Your Inner Power) is een landelijk behandelprogramma voor jonge mensen met LVB en/of psychiatrische problematiek, die (vermoedelijk) slachtoffer zijn van mensenhandel en gedwongen prostitutie. 

Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn steeds vaker slachtoffer van seksuele uitbuiting. Hun beperking vraagt om een specifieke aanpak waardoor het risico bestaat dat zij binnen het reguliere zorgaanbod niet de juiste hulp krijgen en in een neerwaartse spiraal terecht komen. Koraal en het Expertisecentrum Mensenhandel & (jeugd)Prostitutie van Lumens hebben hun expertise op dit gebied gebundeld in het behandelprogramma YIP. Samen bieden zij snelle en deskundige hulp voor slachtoffers van seksuele uitbuiting met een licht verstandelijke beperking en/of een psychiatrische problematiek. Inmiddels vinden al op twee locaties in het land opvang en behandeling van slachtoffers plaats in klinische groepen voor meisjes en jonge vrouwen van 12 tot 27 jaar.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl