ASVZ biedt jeugdigen met multiproblematiek domeinoverstijgende zorgaanpak

Zorgorganisatie ASVZ heeft een nieuwe vorm van zorg voor jongeren tot 18 jaar met psychische problemen, gedragsproblemen en/of een LVB uit de regio Zuid-Holland-Zuid ontwikkeld: De Break. De combinatie van factoren zorgt thuis vaak voor veel spanning. Door deze doelgroep samen met medewerkers uit de jeugdzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg te helpen, kunnen deze jeugdigen hopelijk thuis blijven wonen. De Break is een harmonica-voorziening met logeerfaciliteiten. Naar school gaan, sporten of een eerder ingezette behandeling of begeleiding blijven gewoon doorgaan. Deze integrale domeinoverstijgende aanpak voorkomt dat ouders van het kastje naar de muur worden gestuurd. Klik hier voor enkele ervaringsverhalen, die weergeven met welke problematiek gezinnen te kampen hebben en hoe De Break voor rust kan zorgen.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl