Huidige editie

Najaarsnummer LVB Onderzoek & Praktijk

Er is weer een volgend nummer uit van ons tijdschrift LVB Onderzoek & Praktijk. Daarin staan allereerst twee onderzoeksartikelen. Het eerste artikel gaat over ouderproblematiek, internaliserende problemen, hechtingsstoornissen en stabiliteit van de opvoedingssituatie van 249 jongeren met een LVB die residentiële behandeling kregen voor bijkomende gedragsproblemen. Het andere onderzoeksartikel doet verslag van N=1 pilotstudies bij twee jonge moeders met een LVB naar de effecten van de ouder-baby-interventie op de kwaliteit van de ouder-kind-interactie.

Een andere bijdrage geeft een beschouwing over het begrip adaptief vermogen en over de instrumenten om dit vermogen te kunnen meten bij kinderen, jongeren en volwassenen.

De bijdrage in de rubriek ‘Uit de praktijk’ is een verslag over een ‘vliegende-zorg’-project vanuit GGZ Herlaarhof in Vught waarmee overbodige uithuis- en overplaatsingen kunnen worden voorkomen.

Tot slot wordt verslag gedaan van een interview met Dirk Verstegen die na 16 jaar afscheid heeft genomen als directeur van de VOBC en het Landelijk Kenniscentrum LVB.

 

LKC LVB | Catharijnesingel 47 | 3511 GC Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl