Tijdschrift LVB ONDERZOEK & PRAKTIJK 

LVB Onderzoek & Praktijk is een platform voor professionals uit de praktijk en onderzoekswereld. Op dit platform worden nieuwe inzichten en ervaringen over het werken met cliënten met LVB problematiek gedeeld.

CONTENT BIJDRAGEN

Inhoudelijke bijdragen zijn welkom! Bijdragen kunnen geleverd worden in de vorm van een artikel, discussiestuk, column, verslag van een congres, notitie over een onderzoek, reactie op een verschenen artikel, recensie over een publicatie, tips over cursussen en workshops, et cetera.

LVB O&P is een uitgave van de stichting Landelijk Kenniscentrum LVB en verschijnt tweemaal per jaar digitaal op onze site.

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl