Studiemiddag Suïcidepreventie bij jongeren

Tijdens deze studiemiddag, die wij samen met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie op 18 november 2021 organiseerden, werd specifiek aandacht besteed aan jongeren met een LVB. Duidelijk werd dat in de basis veel van wat voor jongeren zonder een LVB geldt, ook van belang is voor suïcidale jongeren met een LVB, maar dat er toch ook wel een aantal bijzonderheden gelden.

“Een van de belangrijkste dingen bij suïcidepreventie is goed doorvragen. Bij jongeren met een LVB is goed checken of de cliënt de vraag begrijpt van belang, dus goed doorvragen, maar ook nagaan of het duidelijk is wat je vraagt.”

En dat het in de ondersteuning ook belangrijk is om aandacht te hebben voor het feit dat er sprake is van een LVB die niet over gaat en die het leven niet eenvoudiger maakt.

Een perspectief, het leren leven met een verstandelijke beperking. Je kan geen automonteur worden of een bediende op een terras, maar wat kan je dan wel? Hoe leer je omgaan met de pijn die het jou oplevert dat je niet bent zoals je broer?”

Ook presenteerde Petra Snip, psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog, Levvel5 en Levvel een casus over een meisje met een LVB en chronische suïcidaliteit.

Luister je wel naar mij? Van ernstige vrijheidsbeperking naar een hoog risicobeleid in de zorg voor een cliënte met een licht verstandelijke beperking en chronische suïcidaliteit 
Deze bijdrage gaat over Anne van 19 jaar oud, functionerend op LVB-niveau, die sinds 2,5 jaar op een driemilieusbehandelvoorziening van een orthopedagogisch behandelcentrum verblijft. Kort na opname blijkt Anne chronisch suïcidaal, hetgeen zich uit in ideaties, zeer ernstige en frequente automutilatie en suïcidepogingen. Vanuit de wens om Anne in leven te houden wordt het eerste half jaar ingezet op onvrijwillige zorg met een periode 1-op-1 begeleiding. Als de problematiek niet verbetert, wordt de keuze gemaakt om een hoog risicobeleid te voeren, die haar behoefte aan autonomie ondersteunt. Vanaf dat moment wordt er geen, zelfs niet in de meest diepste dalen onvrijwillige zorg meer toegepast. Petra licht dit traject toe en zet uiteen wat dat heeft opgeleverd voor Anne en het behandelteam. Kan en mag je dat wel doen bij een cliënte functionerend op LVB-niveau en hoe doe je dat dan?

Dit is een concreet voorbeeld van een aanpak waar veel tips uit te halen zijn.

Van deze studiemiddag is een uitgebreid verslag geschreven, waarin veel links zijn opgenomen naar meer informatie. Ook zijn de powerpoints beschikbaar gesteld door de sprekers.

Links naar de presentaties en het verslag vind je hiernaast.

 

 

LKC LVB | Churchilllaan 11 | 3527 GV Utrecht | 030-7400400 | info@kenniscentrumlvb.nl