Traumasensitief werken in het onderwijs, de jeugdzorg en langdurige zorg 

Save the date – Themabijeenkomst 23 juni


Jeugdigen en (jong)volwassenen met een LVB kunnen complex probleemgedrag laten zien. Vaak schuilen achter dit gedrag ingrijpende (jeugd)ervaringen. Door traumasensitief te werken, heb je als professional meer aandacht voor de impact van deze ervaringen. De nadruk ligt door deze manier van werken meer op wat iemand heeft meegemaakt dan op het gedrag.

Deze online themabijeenkomst organiseren we in nauwe samenwerking met de zorg- en onderwijsorganisatie Koraal, waar gewerkt wordt volgens de uitgangspunten van Trauma Informed Care (TIC). TIC een organisatiebreed raamwerk: een cultuur, een structuur én een behandelkader.

De middag is interessant voor: leerkrachten, schoolleiders, begeleiders, therapeuten, gedragswetenschappers, managers en kwaliteits- en beleidsmedewerkers werkzaam in het (speciaal) onderwijs, instellingen in de gespecialiseerde LVB- (jeugd-)zorg en (jeugd)GGZ.

Zet  de bijeenkomst op 23 juni vanaf 14:00 uur alvast in de agenda. Kijk voor meer informatie over het programma op

Professional bezorgd

Nieuws in je mailbox of via LinkedIn?

Het Landelijk Kenniscentrum LVB informeert je over LVB-gerelateerd
nieuws uit verschillende sectoren. 

Meer nieuws