Psychische problemen & LVB

Mensen met een LVB en psychische problemen vind je zowel in de gehandicaptenzorg (LVB-zorg) als in de GGZ. Maar in de LVB-zorg wordt de psychische problematiek niet altijd herkend en in de GGZ wordt de LVB niet altijd herkend.
LVB en GGZ

LVB of psychische problematiek wordt niet altijd herkend

Als dit het geval is, krijgt de persoon in de LVB-zorg niet de juiste behandeling voor zijn psychische problemen. Dit kan leiden tot verergering van de problemen en een grotere lijdensdruk.

Iets soortgelijks geldt voor de GGZ. Als de LVB niet herkend wordt, wordt er in de diagnostiek en behandeling niet op de LVB aangesloten en wordt die persoon overvraagd. Ook dit kan leiden tot verergering van de problemen.

40 tot 67 % van de patiënten in de GGZ

Jeanet Nieuwenhuis (o.a. lid van de Raad van Advies van het LKC LVB) onderzocht voor haar proefschrift A blind spot het screenen op LVB bij psychiatrische patiënten in de gespecialiseerde GGZ. Uit haar onderzoek blijkt dat bij gemiddeld 40% van de patiënten in de GGZ een vermoeden is voor een LVB of zwakbegaafdheid. Dit percentage loopt op tot 67% bij de meest intensieve behandelsettingen. Ook heeft deze patiëntengroep drie keer zoveel kans op een onvrijwillig opname en vier meer keer kans op gedwongen behandeling. Ook hadden zij een significant hogere kans op het oplopen van traumatische ervaringen.

Overzicht

Om de herkenning in beide zorgsectoren te bevorderen en de handelingsverlegenheid op het gebied van diagnostiek, begeleiding en behandeling te verminderen, is een overzicht gemaakt van belangrijke informatiebronnen op het snijvlak van LVB en GGZ.

Daarin staan links naar websites en naar publicaties die te downloaden of te bestellen zijn. Daarnaast verwijst het ook naar e-learnings.

Wat vind je in dit overzicht van informatiebronnen?

Overzicht van informatiebronnen

Het overzicht start met bronnen over de kenmerken van een LVB en hoe een LVB gesignaleerd en gediagnosticeerd kan worden. Vervolgens staan er links naar bronnen over hoe in de communicatie en bejegening op een LVB kan worden aangesloten en naar informatie over een aantal ondersteuningsmethodieken die vaak in de LVB-zorg ingezet worden.

Daarna komen bronnen die informatie bieden over psychische problemen of stoornissen in het algemeen aan bod, want bij mensen met een LVB komen over het algemeen dezelfde stoornissen voor en zijn de kenmerken of symptomen daarvan ook vergelijkbaar met die van mensen zonder een LVB.

Vervolgens wordt ingegaan op wat bekend is over de combinatie LVB en psychische problemen: Hoe moet bijvoorbeeld diagnostisch onderzoek bij mensen met een LVB gedaan worden en hoe pas je een behandeling aan?

Tot slot staat voor de meest voorkomende stoornissen aangegeven waar informatie te vinden is over die specifieke stoornis in combinatie met een LVB en, indien bekend, staan er links naar specifieke diagnostische instrumenten, ondersteuningsmogelijkheden en interventies.