Werken met kwetsbare gezinnen: integraal werken

Gratis

Een overzichtelijk schema van  de factoren die een rol spelen bij het integraal werken met kwetsbare gezinnen. Op basis van het onderzoek Gezin aan Zet dat is uitgevoerd binnen de Werkplaats SAMEN.  

 

Werken met kwetsbare gezinnen: bevorderende & belemmerende factoren integraal werken’

DOWNLOADEN