Handreikingen aanpak mensenhandel/loverboyproblematiek LVB en psychische problematiek

 0,00

Productinformatie

Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of psychische problemen zijn extra kwetsbaar om slachtoffer te worden van mensenhandel/loverboys. In een project naar deze problematiek zijn verschillende handreikingen ontwikkeld of aangepast die informatie bieden over signalering, risicotaxatie, samenwerking met politie en OM, melding bij het Coördinatiecentrum Mensenhandel (CoMensha), sociale media en seksuele weerbaarheid, en opvang en hulp aan slachtoffers. Ze zijn bedoeld voor professionals in de jeugd-lvb, jeugd-ggz en voor professionals die vanuit wijkteams werken.

Door een probleem met de website is het soms nodig om meerdere keren op de downloadknop te klikken. Onze excuses!