Home » Passende zorg

Passende ondersteuning en zorg

Veel mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben op enig moment ondersteuning of zorg nodig. Bijvoorbeeld bij het opgroeien, het vinden en behouden van werk of wanneer er psychische klachten ontstaan. Dit is persoonsafhankelijk. Goede ondersteuning of zorg aan mensen met een LVB vraagt vaak iets extras. In eerste instantie is tijdige herkenning van een LVB natuurlijk cruciaal, maar vervolgens vraagt passende ondersteuning of zorg ook om (basis)kennis en handelingsperspectief.

iStock-1336669527

Waarom is passende zorg of ondersteuning van belang voor mensen met een LVB? Als je weet dat jeugdigen en volwassenen met een LVB relatief vaak in aanraking komen met bijvoorbeeld jeugdzorg, de medische zorg of (jeugd)GGZ, dan zou je denken dat deze zorg goed is afgestemd op deze groep. Dat is helaas nog niet altijd het geval.

Mensen met een LVB hebben bovendien vaker te maken met meerdere hulpverleners vanwege ervaren problemen op verschillende levensgebieden. Een goede samenwerking tussen disciplines is daarom ook een belangrijk aspect van passende zorg of ondersteuning aan mensen met een LVB.

Bekijk hiernaast over welk onderwerp je meer wilt weten

Aandachtsgebieden

Zo thuis mogelijk

Zo thuis mogelijk opgroeien, dat willen we voor iedere jeugdige
Klik Hier

Integraal samenwerken

Hoe werk je samen in de zorg voor kwetsbare gezinnen
Klik Hier

Meer weten over het herkennen van en ondersteunen bij een LVB?

Toolkit LVB

Van basisinformatie tot tools voor professionals met LVB-kennis

E-learning

Gratis kennismaken met signaleren en ondersteunen van mensen met een LVB

FAQ

De antwoorden op vaak gestelde vragen vind je op deze pagina

Contact

Stond je vraag niet bij FAQ of wil je één van onze medewerkers spreken?