Home » Onze projecten

Onze projecten

Het Landelijk Kenniscentrum LVB werkt samen met deelnemers in de zorg en andere kennispartners aan praktische kennis over ondersteuning en behandeling van mensen met een LVB. In onze projecten staat uitwisseling tussen onderzoek, expertise en praktijkervaring centraal. Zo werken we samen aan kennis(producten) voor een effectieve ondersteuning van mensen met een LVB.

LVB in perspectief: themabijeenkomsten

Begeleiders en behandelaren binnen OBCs en vergelijkbare zorgorganisaties worden geregeld geconfronteerd met onvoorspelbaar, gevaarlijk en risicovol gedrag van hun clienten met een LVB. Vaak ervaren zij dan handelingsverlegenheid om zowel een veilige situatie te creeren, als clientgerichte en onvoorwaardelijke behandeling te kunnen bieden.

In een aantal bijeenkomsten gaan we in op verschillende aspecten van dit gedrag en hoe je hier als professional mee om kunt gaan. Geschikt voor begeleiders, behandelaren, managers en kwaliteits- en beleidsmedewerkers van instellingen in de gespecialiseerde LVB (jeugd-)zorg, (jeugd)GGZ en justitiele (jeugd)inrichting.

De bijeenkomsten worden georganiseerd samen met onze deelnemers.

Lees meer

Jolanda Douma

Voor vragen over LVB in perspectief

Tel. 030 7400400

Persoon gluurt over schutting met verrekijker

Gluren bij de buren

Hoe doe je dat, samen kwetsbare gezinnen helpen? Waar ligt de regie en hoe bouw je samen aan doelen en vertrouwen?

Biedt jouw organisatie integrale hulp of wil je meer integraal gaan werken?

Met het project Gluren bij de Buren kijken professionals digitaal mee met een collega-organisatie om te leren, inspiratie op te doen en samen gedeelde vraagstukken aan te pakken.

In dit project gingen professionals eerder al online ‘op bezoek’ bij een andere organisatie. Om elkaars werk en wereld te leren kennen en netwerk en kennis uit te breiden. Dat leverde veel inspiratie op voor de deelnemers en resultaten die ook andere professionals kunnen gebruiken.

Dit project is een samenwerking van het Landelijk Kenniscentrum LVB, het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Nederlands Jeugdinstituut gericht op kennisontwikkeling voor de integrale jeugdhulp.

Lees meer

Camilla Verschoore

Voor vragen over Gluren bij de buren

Tel. 030 7400400

Landelijke Overleggroep Diagnostiek

De overleggroep heeft als doel de diagnostiek voor adaptief kwetsbare jeugdigen en (jong)volwassenen te optimaliseren. Deelnemers aan de overleggroep zijn medewerkers van instellingen die bij ons kenniscentrum zijn aangesloten en zich met diagnostiek bezighouden.

De overleggroep komt tweemaal per jaar bijeen. Tijdens de bijeenkomsten wordt informatie over nieuwe ontwikkelingen uitgewisseld en op inhoudelijke thema’s dieper ingegaan. Desgewenst wordt een deskundige uitgenodigd. Ook de activiteiten van de projectgroepen komen in de bijeenkomsten aan de orde.

Lees meer

Jolanda Douma

Voor vragen over de Overleggroep Diagnostiek

Tel. 030 7400400

Projectgroep ADAPT

De projectgroep ADAPT heeft als doel om op basis van de drie domeinen van het adaptief functioneren, zoals beschreven in de DSM-5, een praktijkgericht diagnostisch instrumentarium te ontwikkelen.

Marielle Dekker

Voor vragen over de projectgroep ADAPT

Tel. 030 7400400

culturele diversiteit project

LVB & Culturele diversiteit

De werkgroep ontwikkelt een praktisch kennisproduct dat bijdraagt aan passende zorg voor mensen met een LVB. De werkgroep bestaat uit professionals uit de praktijk die kennis hebben van dit thema, met deze doelgroep werken of die zelf een vraag hebben met betrekking tot dit thema.

De werkgroep is gestart in juni 2022 en verkent de komende tijd welke behoeftes en oplossingen er zijn en hoe deze in een bruikbaar product kunnen worden verwerkt.
In de periode daarna gaat de werkgroep actief aan de slag met het ontwikkelen van een kennisproduct.

Lees meer

Femke van de Lustgraaf

Voor vragen over de werkgroep

Tel. 030 7400400